Byråfusjon mellom sterke offshoreleverandører innen kommunikasjon

Maritime Colours vokser videre og er nå det største rendyrkete industrielle design- og kommunikasjonsbyrået på Vestlandet.

Published: 21 January 2011
Maritime Colours har fusjonert med Argus Expo i Haugesund, og byrået har nå kontorer i Stavanger, Haugesund, Bergen, Fosnavåg og Oslo. Sammenslåingen er en del av en strategisk satsing for å levere en enda større del av kommunikasjonstjenenestene regionene der maritim og offshorerelatert industri står sterkest.
 
- Vi har selv bakgrunn fra disse clustrene og kjenner dem godt. Siden vi etablerte oss for åtte år siden har denne industrien vært vårt hovedmarked. Vi er landets eneste rendyrkede byrå innen industriell kommunikasjon som jobber spesifikt med maritime og offshorerelaterte kunder, sier CEO Jacob Grieg Eide.
 
- Vårt hovedfokus er å bidra til vekst. Vi så raskt et udekket behov for tyngre strategisk rådgivning, slik at design og kommunikasjon forankres i forretningsmessige mål og strategier. I tillegg til kompetanse innen klassiske design- og kommunikasjonsdisipliner, har vi rådgivere med erfaring fra innovasjonsledelse og private equity – samt egne fagfolk innen informasjonsteknologi. Denne helheten gir oss oversikt og mulighet til å gi objektive råd om hvilke tiltak som i hvert enkelt tilfelle fungerer best, sier Grieg Eide, som forteller at selskapet jobber i krysningspunktet mellom forretningsinnovasjon, design og kommunikasjon.
 
Fusjonen med Argus Expo, en av Norges mest erfarne leverandører av expoløsninger, er forankret i selskapenes felles inngående kjennskap til maritimt og offshorerelatert næringsliv. Under fjorårets ONS leverte det prisvinnende selskapet ikke mindre 850 m2 utstillinger til flere av de mest profilerte aktørene i bransjen. Tilflyt av denne tunge erfaringen plasserer Maritime Colours blant de sterkeste og mest komplette leverandørene også innen denne fagdisiplinen.  
 
Med fusjonen trapper Maritime Colours opp sine vekstambisjoner. Grieg Eide har også ambisjoner som går ut over landets grenser. - Kundene våre jobber internasjonalt, og det er naturlig at vi på sikt er å finne der de skal treffe sine målgrupper. Vår forretningsidé er forankret i kunnskap om clustrene, og med en kundegruppe som i økende grad er internasjonal er dette en nærliggende utvikling også for oss, sier Jacob Grieg Eide.