Bli med til OTC i Houston

Verdens største messe innen energi-feltet arrangeres i Houston første uken i mai. Delta på felles delegasjonsreise til Offshore Technology Conference.

Published: 17 January 2011
Det er femte året Bergensregionen er representert på verdens største oljemesse. OTC er en av verdens viktigste møteplasser for å oppdatere seg på utviklingen innen olje, gass og ny energi internasjonalt. Det er derfor viktig at vi her markerer den betydelige rollen våre lokale leverandørbedrifter har i denne næringen verden over.
 
Det legges opp til bedriftsbesøk, spennende seminarer, og besøk på messen. Målet er at små og mellomstore bedrifter innenfor olje, gass og ny energi skal få en god introduksjon til nye markedsmuligheter.
 
Delegasjonsreisen gir gode muligheter til viktig teambuilding mellom næringen, FoU-miljøer og det offentlige, og arrangementet kan gi grunnlag for nye viktige internasjonale kontakter.
 
Ta kontakt med Ingrid Jæger: ingrid@brb.no eller 91815904 dersom du har spørsmål.
 
 
Frist for påmelding er 30. januar grunnet korte frister når det gjelder fly- og hotellkapasitet. Programmet er et foreløpig program, og det jobbes med forskjellige instanser for å ferdigstille dette. Det vil komme jevnlige oppdateringer etter hvert som de forskjellige aktivitetene blir endelig bekreftet.  
 
Vi ser frem til å møte deg og din bedrift på OTC i Houston!