Fornye, forbedre, forenkle

Statoil Innovate er Statoils nye innovasjonsportal. Her kan man komme med nye ideer og teknologiutviklingsforslag.

Published: 12 January 2011
Mandag 10. januar lanserte Statoil en ny innovasjonsportal, Statoil Innovate. Gjennom portalen ønsker vi å tiltrekke oss nye ideer og innovative teknologiutviklingsforslag fra selskaper, forskningsinstitusjoner, akademia og enkeltpersoner.
 
For Statoil har teknologi og innovasjon alltid vært ansett som nøkkelen til suksess. Som et teknologidrevet selskap forstår vi betydningen av å ha tilgang til – og vilje til å ta i bruk – ny og innovativ teknologi for å nå våre mål. Statoil Innovate er vårt nye verktøy for øke tilfanget av ideer og teknologutviklingsprosjekter.
 
Portalen er alltid åpen for innsendelse av generelle ideer. Statoils teknologistrategi presenteres på portalen gjennom syv teknologiområder: leting, reservoar, boring og brønn, feltutvikling, prosessering og raffinering, miljøteknologi og ny energi. For hvert område beskrives nøkkelutfordringer og tilhørende teknologier Statoil fokuserer på for å møte utfordringene.
 
I tillegg vil det med jevne mellomrom kjøres innovasjonskampanjer der spesifikke tema belyses. Den første kampanjen omhandler sub-basalt avbildning og varer til 20. februar – les mer om kampanjen på Statoil Innovate.
 
Det er et ubegrenset mangfold av kreativitet der ute. Hva er din idé?