ProAnalysis dekker teknologigap

NCE Subsea har bistått ProAnalysis i å etablere forprosjekt for "Subsea Oil in Water" (OiW) monitor. Prosjektet har vakt både nasjonal og internasjonal interesse.

Published: 21 December 2010
Sommeren 2010 fikk ProAnalysis forprosjektmidler fra NCE Subsea til å etablere et "Joint Industry Project" (JIP), for å utvikle en subsea OiW monitor.
 
NCE Subsea har i etableringen av prosjektet bistått ProAnalysis, ved å hjelpe til med kommunikasjon, oppfølging og å få på plass et "Letter of Intent" med potensielle partnere i et JIP.
 
- I dette prosjektet gikk vi inn med direkte konsulentbistand fra NCE Subsea. I andre prosjekter kan andre måter være mer riktig, sier Petter Hovland som er senior fasilitator for Globalisering i NCE Subsea.
 
ProAnalysis er i ferd med å etablere et forprosjekt med et oljeselskap. I tillegg jobber de med ExxonMobil for å etablere et forstudie for subsea OiW monitorering. Flere andre oljeselskaper og aktører har også vist interesse for det pågående arbeidet, både nasjonalt og internasjonalt.
 
Teknologigap
 
Bakgrunnen for forprosjektet var basert på det teknologigapet som er identifisert for subsea monitorering av produsert vann. Dette bekreftes i rapprten fra TÜV NEL 2010/180: "Develop operating envelope(s) and test protocol for subsea water quality measurement devices".
 
Konklusjonen er klar på at det er et teknologigap innenfor subsea prosessering. Det gjelder spesielt overvåking av produsert vann for re-injeksjon, og applikasjoner hvor produsert vann slippes ut i sjø.
 
Deltar i VRI-programmet
 
ProAnalysis har også inngått samarbeid med Høgskolen i Bergen, som har det operative ansvaret for Virkemiddel for Regional Innovasjon (VRI). Dette har gjort at ProAnalysis har fått inngrep med flere virkemidler knyttet til OiW-prosjektet. De skal blant annet fokusere på å styrke samarbeidet til Universitetet i Bergen, Christian Michelsen Research / Michelsensenteret og internasjonale kompetansemiljøer i Tyskland.  
 
Om ProAnalysis
 
ProAnalysis utvikler og leverer olje i vann-monitorer (OiW), for olje- og gassindustrien. De leverte første leveranse til norsk kontinentalsokkel i 2007. I 2008 fikk de sin første leveranse til det internasjonale markedet. Les mer om selskapet.