Mangfold skaper muligheter

Det ligger et stort potensial for økt verdiskaping i subseanæringen, dersom man i større grad satser på mangfoldig arbeidskraft. Vi tenker da på kjønn, kulturell bakgrunn, utdanning og alder.

Published: 22 December 2010
NCE Subsea har startet opp et prosjekt hvor man vil se på tiltak i forhold til å øke mangfoldet i subseanæringen.
 
I tiden fremover vil det bli knyttet store utfordringer til å få tilgang på kompetent arbeidskraft i subseanæringen. Et økt mangfold vil gi bedriftene et bredere grunnlag å rekruttere fra. Mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring kan også gi større muligheter for at det utvikler seg nye tanker, ideer og skaperkraft.
 
Kick off
 
Prosjektet ble innledet i november, hvor man samlet et utvalg ressurspersoner og representanter fra subseanæringen. Målet med prosessen var å få innspill på hvordan man kan jobbe frem og synliggjøre mangfoldet i næringen.
 
FMC Technologies og CCB hadde bedriftspresentasjoner med fokus på mangfold i deres bedrifter. Dette skulle være med å inspisere til det videre arbeidet gjennom dagen. Spørsmålene gruppen arbeidet med var: Hvordan skape økt mangfold inn i næringen i forhold til kjønn, alder, utdannelse og kulturell bakgrunn.
 
Alle gode innspill er tatt med videre i prosjektprosessen. I 2011 vil det komme flere aktiviteter rundt Mangfoldprosjektet.