Kabelbasert havovervåking

Langsiktig FoU-prosjekt med stor nasjonal betydning. Forprosjekt har ledet frem til søknad på 184 millioner til Forskningsrådets Infrastruktur program.

Published: 29 November 2010
NCE Subsea støttet i 2009 Norwegian Ocean Observation Network (NOON) og pilotprosjektet ”Etablering av havobservatorium” med 125.000 kroner. Støtten ble gitt til CMR og UNI Research som søkte på vegne av NOON.
 
Pilotprosjektet resulterte i forprosjektet ”Cabelbased Ocean Observatory”, som ble støttet av Norges Forskningsråd, Statoil og NOON-industripartnere med 5,2 millioner kroner.
 
Forprosjektet har nå ledet frem til en større søknad til Forskningsrådets Infrastruktur program. Partnere i NOON har sendt inn en søknad på 184 millioner kroner til prosjektet ”Cabelbased Observatories for Monitoring of the Ocean System”. Tildelingen vil bli avgjort neste år.
 
Integrert miljøovervåking
 
NCE Subsea fyrtårnprosjekt Integrert miljøovervåking har som målsetting å bidra til utvikling av teknologi hvor man kan kombinere langtids miljøobservasjoner i havet, med infrastruktur for datainnsamling. Blant annet med oppkobling til subsea-installasjoner.  
 
Om NOON
 
Syv ledende norske forskningsinstitusjoner og universiteter, samt Statoil og andre industripartnere fra NCE Subsea og NCE Instrumentation etablerte i 2007 samarbeidet NOON. Samarbeidet tar sikte på å utvikle infrastruktur for å samle inn store mengder havdata i sanntid og over lang tid. Les mer om NOON.
 
Se også tidligere nyhetssak: Infrastrukturmidler til miljøovervåking.