NCE Subsea Samba

En samarbeidsavtale mellom NCE Subsea og delstaten Espirito Santo i Brasil er signert. Målet er å etablere Norway-Brazil Business and Innovation Centre i Vitoria.

Published: 26 November 2010
Mandag 22. November 2010 signerte daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, en samarbeidsavtale under en seremoni i Anchieta Palace, Espirito Santo’s delstatsmyndigheters bygning i Vitoria.
 
Til stede under signeringen var regionens myndigheter, representert ved Guvernør og Viseguvernør, regionens industri og et fulltallig pressekorps.
 
Avtalen gir muligheter for tettere samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter og kompetansemiljøer i strukturert form.
 
I avtalen fremkommer følgende mål og omfang av samarbeidet:
 
  •  

Collaborate in promoting technological cooperation between enterprises of both counties, primarily small and medium enterprises - SMEs, by supporting innovative projects, in which it is allowed the participation of research institutions.

 
 
  •  
Coordinate the use of their own mechanisms for promoting and funding, in order to facilitate partnerships between Brazilian and Norwegian enterprises, in the development of new products, processes or services.
 
 
  •  
Implement actions to promote increasing competitiveness of SMEs in Norway and Brazil and their internationalization through international cooperation and technology transfer.
 
 
  •  
Collaborate in promoting the National Innovation Systems of both countries and exchange experiences in managing innovation and managing public and private resources for innovative companies in Brazil and Norway.
 
 
  •  
Fostering the oil & gas activities (Business, R&D, Training) between the Bergen Region and Great Vitoria trough the intent of establishing a Norway-Brazil Business and Innovation Center of Espírito Santo (NORBBIC-ES), with emphasis on Subsea industry value chain.
 
 
Avtalen ble signert av daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen og Leder for forretningsutvikling i Espirito Santo, Marcio Felix Bezerra.
 
Avtaleteksten var utformet av Vitor Azevedo Júnior, Oil and Gas Advisor for INTSOK i Brasil.
 
Samarbeidsavtalen inngår som del i tidligere inngått utviklingsavtale mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen Kommune og Espirito Santo fra 2005.