300 millioner til innovasjon

Forskningsrådet lyser ut 300 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter, gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena. Her er muligheter for utvikling av gode ideer.

Published: 18 November 2010
Programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) skal finansiere forskning som leder til nye produkter, prosesser og tjenester innenfor eller på tvers av flere sektorer.
 
BIA er et av Forskningsrådets sentrale virkemiddel for å bidra til verdiskapning i næringslivet. Programmet tar sikte på å støtte gode innovasjonsprosjekter i ulike bransjer og skal bidra til økt samarbeid mellom FoU-institusjoner og bedrifter.
 
Programmet ligger godt til rette for NCE Subsea medlemmer, da subsea-industrien er en bransje som utvikler høyteknologiske produkter og allerede har et nært samarbeid med FoU.
 
Søknadsfristen er 16. februar 2011.
 
 
Forprosjekt gjennom NCE Subsea
 
For NCE Subsea er det en målsetting å bidra til teknologiutvikling blant medlemsbedriftene. Ett av våre virkemidler er finansiell og faglig støtte til etablering av utviklingsprosjekter.
 
Vi kan bidra med støtte til forprosjekt som tar sikte på å etablere samarbeid mellom bedriftene og mot FOU. Videre støtter vi prosessen med utarbeiding av fullstendig prosjektsøknad til andre finansieringskilder, som BIA-programmet.