Innhugg i Demo 2000-midler

Selskaper knyttet til NCE Subsea er tildelt 22,4 millioner kroner i Demo 2000-midler. Regjeringens tiltakspakke mot industrien i 2010 er på 50 millioner.

Published: 12 November 2010
-Tildelingen av Demo 2000-midler viser at bedrifter knyttet til NCE Subsea er innovative og ambisiøse, samtidig som den viser at undervannsteknologi fortsatt er et nasjonalt satsingsområde, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea.
 
Hele 41 millioner av pakken ble tildelt subsea-relaterte prosjekter. Tildelingen ble gjort 28. oktober.
 
Følgende selskaper med tilknytting til NCE Subsea fikk tildelt midler:
 
FMC Kongsberg Subsea 6.000.000
 
Utvikling av et Reactive Flex Joint, som vil redusere kreftene på brønnhodet /BOP, vil gjøre det mulig å benytte tyngre utstyr (nyere dypvannsrigger) ved workover av gamle subseabrønner. Det vil redusere risikoen for skader og føre til en større workoveraktivitet. Noe som igjen vil føre til økt utvinning. Prosjektet er støttet av Statoil.

Marine Ecosystem Technologies (METAS) - 5.226.000
 
Pålitelig og tidlig deteksjon og varsling av subsealekkasjer. Utstyret vil bli bygd for å kunne monteres på Troll, etter en omfattende testing på land. Prosjektet støttes av Statoil.

Octio Geophysical - 5.745.000
 
Mange injeksjonsbrønner i Nordsjøen lekker. Denne teknologien vil gjøre det mulig å detektere og sanntidsovervåke, og gi en tidlig indikasjon på en mulig lekkasje. Slike lekkasjer kan være en stor sikkerhets- og miljørisiko. Teknikken er basert på bruk av microseismikk. Dette vil bli pilotert på et Statoil-felt og støttes av Statoil.

Trelleborg Offshore Norway - 5.436.000
 
Prosjektet har som hensikt å kvalifisere og pilotere et nytt isolasjonsmateriale for subsea-rørledninger. Materialet Vikotherm II, har en lavere k-faktor enn andre brukte isolasjonsmaterialer, som polypropylene. Det betyr at man kan klare seg med et tynnere isolasjonslag. Tiebacks fra mindre satelittfelt vil bli mer lønnsomme og således være en viktig bidragsyter til økt utvinning. Piloteringen støttes av Statoil.
 
Kilde: Demo 2000 og Offshore.no