Biota Guard gjennomførte Subsea Gründer

Biota Guard fikk godt utbytte av Subsea Gründer. Som oppstartsbedrift fikk de mange nyttige innspill på forretningsplan og vekststrategi.

Published: 3 November 2010
En sentral del av Subsea Gründer var gjennomføring av CONNECT Springbrett ® 28.oktober. Her presenterte daglig leder Eirik Sønneland bedriften for en bredt sammensatt gruppe av ressurspersoner innen finans, investering, innovasjon og teknologi.
 
Biota Guard leverer teknologi for miljøeffektovervåkning, basert på en kombinasjon av biologiske, kjemiske og fysiske måleparameter.
 
Bedriften har den siste tiden gjort betydelige forenklinger i sin forretningsplan.
 
Sønneland var positivt overrasket over alle de gode og konstruktive tilbakemeldingene han fikk på bedriften sin forretningsplan og vekststrategi. Han noterte flittig innspill som kom fra ressursgruppen, og sier det er mye han vil ta med seg i det videre arbeidet i bedriften.
 
Biota Guard blir ved gjennomføring av Subsea Gründer også en av kandidatene til Subsea Upcoming Company 2010. Biota Guard er medlem i NCE Subsea.
 
 
 
About Biota Guard
 
Biota Guard AS was established in 2006 by IRIS Forskningsinvest AS and Procom Venture AS.
 
The main business objective of Biota Guard AS is to offer to the oil & gas and maritime industries an opportunity to improve their environmental management capability.
 
The Biota Guard system has been developed with technical and financial support from the norwegian offshore oil and gas industry. Additional funding has been provided by the Norwegian Research Council (Petromaks program), Innovation Norway and Stiftelsen SR Bank Næringsutvikling.