Trainee Vest bedrifter tør der andre nøler

Mange bedrifter velger kompetanse de allerede har fremfor ny kompetanse når de søker etter folk. Sammen med NCE Subsea, utfordrer Trainee Vest subseanæringen til å tenke bredere i forhold til kompetanse.

Published: 28 October 2010
Hva med å ansette en statsviter der man hadde tenkt seg enda en ingeniør?
 
- Trainee Vest kan gi subseanæringen mulighet til å dekke inn behov for ny arbeidskraft og kompetanse det er behov for. I tillegg blir bedriftene med i et fremtidsrettet prosjekt som setter fokus på rekruttering av nyutdannete toppkandidater til vår region. Det sier Eivind Olsvik, prosjektleder for Trainee Vest.
 
Subsea er en internasjonal og global næring, og har samarbeidspartnere i store deler av verden. Internasjonal politikk og avtaleverk er nødvendig for å lykkes i en voksende bransje. 
 
Hvorfor velge en statsviter?
 
Martin Hirth er utdannet statsviter og er trainee i Bergen Næringsråd. Han er med i fire ressursgrupper som følger opp; olje og gass, fornybar energi, marin og byutvikling. Han er rekruttert gjennom Trainee Vest som har ansvar for faglig utviklingsprogram og oppfølging. Bergen Næringsråd er en av 16 medlemsbedrifter i Trainee Vest.

- Mange tenker at en statsviter eller en jurist kanskje er utradisjonell arbeidskraft for subseabedrifter. Samtidig er denne kompetansen svært viktig, spesielt med tanke på det internasjonale markedet, sier Hirth. 
 
Gjennom traineeprogrammet får bedriften muligheten til å forme kandidatene når startskuddet går for deres yrkeskarriere. Dette gir gode muligheter for å knytte tettere nettverk, og få gode overføringer av kunnskap mellom virksomhetene som slutter seg til traineeordningen.
 
Kandidatene som er rekruttert gjennom Trainee Vest er kremen av nyutdannet arbeidskraft og er operative nærmest fra dag 1.
 
- Ta sjansen og tenk utenfor boksen i forhold til kompetanse, sier Hirth. Han oppfordrer subseamiljøet til å gripe muligheten til å beholde de skarpe hodene i regionen.
 
Grip muligheten
 
Det å ha en trainee i bedriften gir en ekstra og motivert ressurs, samtidig som bedriften får muligheten til å forme en ansatt etter bedriftens mål og behov. Å få inn et friskt blikk fra utsiden er heller aldri negativt.
 
- Vi har også et sterkt faglig program utenom selve arbeidsplassen som gir en god ballast, avslutter Hirth.
 
Fakta:
 
Trainee Vest drives av Karrieresenteret (Studentsamskipnaden i Bergen) og lyser ut stillinger for fjerde år på rad.
 
Les mer på www.traineevest.no.
 
Du kan også kontakte Eivind Olsvik, prosjektleder Trainee Vest på telefon 55 54 52 57 eller 988 43 974. E-post: eivind.olsvik@sib.no.