Forprosjektmidler til testområde

Innovasjon Norge har innvilget finansiering for å ta initiativet Subsea Test Site videre. Det er Hydroakustikkgruppen i NCE Subsea som har tatt frem prosjektet, som nå ledes av Argus Remote Systems.

Published: 22 October 2010
NCE Subsea jobber for å forbedre infrastrukturen i klyngen. I tidligere studier har subsea-testområder for hydroakustikk, pekt seg ut som det området med størst potensiale for å få til felles initiativ.
 
Flere aktører i klyngen, spesielt i Hydroakustikkgruppen, har gått sammen om å søke Innovasjon Norge om støtte via deres Bedriftsnettverksprogram. Programmet er beregnet for prosjekt med minimum tre små og mellomstore bedrifter (SMB).
 
I dette prosjektet står Argus Remote System som søker, med Coda Octopus og SAIV som deltakere. I tillegg er det en rekke større industriaktører og FoU-institusjoner som støtter opp om initiativet.
 
Prosjektet har i denne fasen et budsjett på 600.000 kroner, hvor Innovasjon Norge stiller med 300.000 kroner.
 
Aktørene tar sikte på å ta dette videre i et større prosjekt hvor ulike type infrastruktur blir installert.
 
Ønsker du mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Lars-Kristian Trellevik i Argus Survey på e-post: lars-kristian.trellevik@argus-survey.no.
 
 
Du kan også laste ned hele rapporten (pdf): Testfasiliteter for undervannsinstrumentering.