Få starthjelp til din bedrift

Kjenner du en bedrift i etableringsfasen, eller er du selv i etableringsfasen, så ta kontakt.

Published: 24 September 2010
Vi leter etter kandidater til Subsea Gründer og Subsea Upcoming Company.
 
Subsea Gründer
 
NCE Subsea gjennomfører prosjektet Subsea Gründer i samarbeid med CONNECT Vest, som leder frem til CONNECT Springbrett ®. 
 
I prosessen jobber man med utvikling og forbedring av egen forretningsplan. Man møter utvalgte ressurspersoner og får tilbakemeldinger på forretningskonseptet. Prosessen gir et bredere beslutningsgrunnlag når selskapet skal ta sine strategiske valg. Et CONNECT Springbrett® forbereder også selskapet for møte med investorer og partnere.
 
CONNECT Springbrett ® er en velprøvd prosess, og tilbakemeldingen fra de som har deltatt har vært entydig positiv. Vi leter primært etter bedrifter som er yngre enn 5 år, har færre enn 10 ansatte og mindre enn 10 millioner i omsetning.
 
Prosjektet har til hensikt å stimulere til bærekraftige nyetableringer, samt øke utvikling og kommersialisering av produkter og tjenester innen subsea-bransjen.
 
Subsea Gründer prosjektet kan være et viktig evalueringskriterium for tildeling av prisen Subsea Upcoming Company.
 
Subsea Upcoming Company
 
Prisen Subsea Upcoming Company of the Year deles ut årlig til et ungt selskap i subsea industrien. Prisen er et samarbeid mellom NCE Subsea, Sparebanken Vest, CONNECT Vest og Underwater Technology Foundation (UTF).
 
Hensikten med prisen er å bidra til utvikling og kommersialisering av nye og voksende selskaper med produkter, konsepter og tjenester i verdikjeden i subsea klyngen.
 
Prisen består av retten til å kunne bruke Subsea Upcoming Company of the Year i egen markedsføring. I tillegg får man omtale, et kunstverk, et diplom og  80.000 kroner som kan benyttes til utviklingsformål i bedriften.
 
Kriterier for tildeling er følgende:
  • CONNECT Springbrett ®, Pre-springbrett eller tilsvarende prosess
  • Økonomi
  • Teknologi og tjenester
  • Marked og konkurranse
  • HMS
  • Påvirkning på samfunnet
Les mer om