ITF Call for proposal

Industry Technology Facilitator (ITF) søker prosjektforslag som skal svare på utfordringer knyttet til effektiv boreteknologi og kompletteringsteknologi. Det er mulig med 100% prosjektfinansiering.

Published: 15 September 2010
Frist for å sende inn prosjektforslag er 8. oktober 2010.
 
Utlysingen er internasjonal og alle typer bedrifter og organisasjoner er velkommen til å sende inn prosjektforslag. Prosjektforslagene skal være teknologiske og dekke en eller flere av utfordringene som er identifisert i den spesifikke utlysningen. Vi oppfordrer også NCE Subsea medlemmer til å se på denne muligheten.
 
Tema for utlysningen er : 
 
Technology for Drilling Efficiency
  • Managed pressure drilling
  • Drill-bit condition monitoring
  • Well bore strengthening
Completions Technology 
  • Alternatives and/or removal of control lines
  • Wireless/innovative control solutions for harsh environments
  • Stand-alone, down-hole power units
Les mer om utlysningen.
 
NCE Subsea støtter prosjektetablering
 
Vi har et uttalt mål om tettere samarbeid med ITF og ser gjerne at våre medlemmer, alene eller sammen, sender inn prosjektforslag til ITF. NCE Subsea kan også bidra med midler for å utarbeide søknader til ITF. Les mer om ’Midler til prosjektutvikling i NCE Subsea’.
 
ITF er en ’not for profit’ organisasjon, eiet og finansiert av 25 internasjonale operatører og serviceselskap. Formålet for organisasjonen er å identifisere behov for teknologiutvikling, bidra til innovasjon og legge til rette for finansiering av utviklingsprosjekter. Siden oppstart i 1999 har ITF støttet over 150 prosjekter til en verdi over £50 millioner.
 
Innsendte prosjektforslag blir evaluert av medlemmer i ITF. Om et prosjektforslag er interessant for noen av medlemmene, kan det bli fullfinansiert av disse. Det er derfor en stor mulighet for at teknologien kan bli tatt i bruk av finansierende part i et internasjonalt marked.
 
Muligheter og utfordringer 
 
Denne typer utlysninger gir underleverandører en god pekepinn på teknologigap og utfordringer i olje- og gassindustrien. Det kan derfor være nyttig å lese de, selv om man ikke nødvendigvis planlegger å søke midler. Les mer om 'ITF Technology Challenges 2010'.