Rente- og valutaskole

Rente- og valutaskole er et praktisk kurstilbud for deg som vil ha bedre styring på finansiell markedsrisiko.

Published: 15 September 2010
DnB NOR Bergen / Hordaland inviterer til Rente- og valutaskole del 1 på Straume Teknologisenter 15. - 16. september 2010.
 
Formålet med kurset er å gi medarbeidere innenfor bedriftsledelse, finansiering, økonomi, innkjøp og salg en grundig forståelse av valuta- og pengemarkedene og de instrumentene som benyttes.
 
Program
 
Onsdag 15. september
Torsdag 16. september 
10:30 
Velkommen 
09:00 
Valutahandel i terminer 
10:45
Introduksjon til valutamarkedet 
11:00 
Valutaswap 
11:45 
Hva påvirker valutakursene? 
12:00 
Lunsj 
12:00 
Lunsj 
13:00 
Finansiering og kredittrisiko 
13:45 
Valutahandel spot 
13:50 
Renteswap 
16:15 
Introduksjon til rentemarkedet 
15:30 
Plassering 
18:00 
Tapas 
15:50 
Avslutning og oppsummering