Forskningsbasert utdanning for samfunnet

6. oktober arrangerer Høgskolen i Bergen en konferanse om forskningsbasert utdanning med fokus på høgskolen som samfunnsaktør.

Published: 10 September 2010
Samfunns- og næringslivet får her mulighet til å utfordre høgskolen med hensyn til utdanningsbehov og samarbeidsrelasjoner. Det vil bli presentert smakebiter fra hele høgskolens bredde og flere innledere fra samarbeidsparter i regionen vil delta.
 
Nyskaping og næringsutvikling
 
Konferansen vil ha en bolk som går på nyskaping og næringsutvikling der klyngeutvikling vil ha en sentral plass:
  • Styreleder i NCE Subsea, Arne Bengt Riple holder et innlegg om NCE Subsea, med hensyn til videre planer for utvikling av klyngen og høgskolens rolle der.
  • Administrerende direktør i Business Region Bergen vil presentere strategisk næringsplan for Region Bergen, der undervannsteknologi inngår.
  • Professor ved Senter for nyskaping Stig-Erik Jakobsen og forsker Jens Kristian Fosse vil snakke litt om forskning på klyngeutvikling.
Konferansen vil markere formell kompetansebygging og forskningsinnsats ved å dele ut høgskolens FoU-pris 2010 til en forsker som har oppnådd særs gode resultat og markert HiB som forskningsinstitusjon.