Fra ide til prosjekt

Lær om hva som kjennetegner de gode utviklingsprosjektene og hvordan du får de finansiert. Bli med på kurs om Innovativ Prosjektutvikling!

Published: 10 September 2010
NCE Subsea kan nå invitere medlemsbedriftene til et kombinert kurs og arbeidsseminar som tar sikte på å gi deg og din bedrift muligheten til å bringe en forretningside fra tegnebrettet og frem til et utviklingsprosjekt.
 
Målet med kurset er å gi bedriftene konsentrert informasjon og direkte veiledning i prosjektutvikling. I løpet av kursperioden kan hver enkelt bedrift utarbeide en prosjektplan og prosjektsøknad, for mulig finansiering fra Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Det er derfor ønskelig at bedriften bringer med seg en konkret ide eller prosjektforslag, som en ønsker å bringe fram til en fullstendig prosjektsøknad. Det innebærer også at man kan jobbe videre med den mellom samlingene.
 
Program
 
 
 
Klikk på bildet for større visning.
 
Arbeidsformen ved samlingene vil være forelesninger, gjennomgang av prosjekteksempler og arbeid med eget prosjekt. Foreleserne har lang erfaring fra næringsliv og FoU-miljøer, og har selv utviklet og gjennomført en rekke FoU-prosjekter. 
 
Kurset er utarbeidet av Forskningsrådet og tilrettelagt for NCE Subsea. 

Tid og sted
 
Kurset blir gjennomført i 3 samlinger. De to første går over to halve dager fra lunsj til lunsj, med eventuell overnatting i Bergen. Siste samling er halv dag fra frokost til lunsj.
 
Kostnad
 
Kurset er dekket av NCE Subsea og Innovasjon Norge, slik at det er ingen kursavgift. Deltakerne dekker eventuelt kun egen reise / hotell og oppholdsutgifter.
 
Påmelding
 
For påmelding eller spørsmål, ta snarest kontakt med Audun Otteren, audun.otteren@ncesubsea.no, tlf 911 73 190.