Nye krefter i NCE Subsea

To nye medarbeidere har nylig sluttet seg til NCE Subsea- teamet på Ågotnes. Rekruttering og kompetanse, samt administrasjon er områdene som skal styrkes.

Published: 31 August 2010
 
Jakten på kompetent arbeidskraft
 
Tone Røknes skal jobbe med at undervannsindustrien i Hordaland har tilgang på kompetent arbeidskraft. Hun er engasjert i en 40 % stilling som Senior Facilitator Recruitment & Competence.
I NCE Subsea skal Tone bidra til at subseaindustrien:
  • Har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft
  • Er godt kjent blant potensielle arbeidssøkere, nyutdannede og erfarne, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
  • Tiltrekker seg internasjonale, anerkjente FoU-miljøer
Tone har bred erfaring innenfor prosjektledelse og kobling mellom ulike fagmiljøer, offentlige instanser og organisasjoner både privat og offentlig.

Hun er ansatt ved Senter for Nyskaping, Høgskolen i Bergen. Der jobber hun primært med koblingen mellom FoU og næringsliv gjennom Forskingsrådets program Virkemiddel for regional FoU og innovasjon (VRI). Hun er utdannet samfunnsviter, med spesialisering innen militærledelse.

Jens-Kristian Fosse som tidligere var engasjert i rollen, måtte avslutte videre engasjement grunnet økende arbeidsmengde ved HiB.

Administrasjonen styrkes

Lillian Trellevik er engasjert som fungerende kontorsjef frem til midten av desember. Sammen med Heidi Skålevik skal hun jobbe med administrative oppgaver, samt være en ressurs for partner- og medlemsbedriftene. Et av fokusområdene vil være å videreutvikle hjemmesidene til NCE Subsea og se til at sidene holdes oppdatert med relevante nyheter.

 
Lillian kommer fra BIR Privat AS, hvor hun var ansatt som Systemansvarlig på kundeservice. Tidligere jobbet hun som Leder på kundeservice i MTU Communications. Hun har i hele sin arbeidskarriere jobbet mye med kundeservice og administrasjon på ulike nivåer.

- Jeg ser veldig frem til nye utfordringer i NCE Subsea og gleder meg til å komme skikkelig i gang, sier Lillian. Selv om bransjen er ny for meg, føler jeg at jeg har mye å bidra med fra min tidligere bakgrunn.