Vi feirer medlem nummer 100

Innmeldingen av medlem nummer 100 markerer en milepæl for NCE Subsea. I disse dager er det også fire år siden NCE Subsea gjennomførte sine første aktiviteter.

Published: 19 August 2010
Partnere og medlemmer i NCE Subsea. Klikk på bildet for en større visning.
 
NCE Subsea ble etablert i 2006 med 36 partner- og medlemsbedrifter. Siden den gang har antallet medlemmer økt jevnt, og nå har vi registrert medlemsbedrift nummer 100.
 
Utvikling gjennom samarbeid
 
Trond Olsen ble ansatt som Daglig leder av NCE Subsea i august 2006. Han opplever at subseamiljøet i Hordaland har endret seg betydelig de siste fire årene. - Jeg ser en større grad av samhandling mellom aktørene i klyngen, sier han.
 
Vår oppgave er å produsere resultater for medlemmene. Dette gjør vi blant annet ved å bidra til tettere kontakt mellom bedrifter i undervannsindustrien. Vi legger også til rette for samarbeid om prosjekter og aktiviteter i klyngen. - Vi har oppnådd mye de siste årene og får gode tilbakemeldinger på det vi gjør i NCE Subsea, sier Trond.
 
Medlem nummer 100
 
Medlemsbedrift nummer 100 er industriselskapet NLI. Bedriften er en betydelig leverandør av engineering-,  fabrikasjon- og installasjonstjenester til olje- og gassindustrien, både innen subsea, offshore og onshore.
 
NLI, som har ca. 800 ansatte, leverer alle typer subsea strukturer og moduler, slik som template manifolder, beskyttelsesstrukturer,  PLEM/PLETs, strukturer for kontrollsystemer, fundamentstrukturer og sugeankre. NLI er også en stor produsent av avansert subsea koblingssystemer og verktøy, samt subseautstyr som ventiler, koplere og ROV-verktøy.
 
Markedsdirektør Tor Martin Røed har positive forventninger for NLIs medlemskap og ser fram mot et tettere samarbeid mellom subsea-aktørene.
 
Vi ønsker NLI velkommen som NCE Subsea-medlem nummer 100.
 
Du kan lese mer om NLI på deres hjemmeside www.nli.no. Kontakt på telefon: 46 46 10 00 eller på e-post companymail@nli.no