Hvor flinke er vi egentlig til å redusere utslipp?

Invitasjon til faglig seminar Tirsdag 24. august kl. 16.30 på Rogaland Kunstmuseum (VIS Á VIS STAVANGER FORUM ).

Published: 9 August 2010
 

Årets ONS har hovedfokus på hvordan Olje-og gassproduksjon kan økes
på en miljøvennlig og bærekraftig måte.
Produsert vann er den største kilden til utslipp av olje til sjø, og med sterk økning i vannvolumer globalt er håndtering av produsert vann et tema som opptar både industrien, myndigheter og miljøbevegelsen.

 
I Norge har vi arbeidet mye med å utvikle og implementere teknologi for
å håndtere produsert vann, og dette seminaret setter søkelys på hva status
er I 2010 – fra operatører, myndigheter miljøbevegelse og leverandørers ståsted:
 
• Frederic Hauge fra Bellona innleder med foredrag fra et miljøståsted
• Klima- og Forurensingsdirektoratet ved HANNE MARIE ØREN, Seksjonssjef
  for petroleumsvirksomhet presenterer status og måloppnåelse for nullutslipp
• Statoil v/ Cecilie Willumsen redegjør for renseteknologier
  i forbindelse med produsert vann
• Leverandørerne Tracerco, ProPure og ProAnalysis presenterer sine
  teknologier for bidrag til redusert utslipp
• Paneldebatt med foredragsholdere
 
Seminaret ledes av Jon Oddvar Hellevang, NCE Subsea
 
 
For påmelding, klikk her.
 
For agenda, klikk her.