Årets student, undervannsteknologi - drift og vedlikehold

NCE Subsea og SpareBank 1 SR-Bank har gått sammen om å etablere prisen ” Årets student, undervannsteknologi - drift og vedlikehold”. Prisen består av et diplom og kr. 15.000,- og selvsagt heder og ære. Prisen deles ut hvert år under konferansemiddagen på Underwater Technology Conference (UTC), et arrangement som trekker anslagsvis 400 personer. Prisen deles ut første gang til en elev i det første avgangskullet, studenter ved linjen 2007-2010.

Published: 10 June 2010

SpareBank 1 SR-Bank bidro i 2007 i betydelig grad til at studiet ”Undervannsteknologi – drift og vedlikehold” kom opp ved at de, som privat aktør, stilte til disposisjon 2 millioner kroner for Høyskolen i Bergen for å kunne drifte linjen det første året. Banken har i hele tiden siden oppstart vist et stort engasjement og tatt et ansvar for subsea linjen. NCE Subsea var aktiv både i etableringen av linjen og i å finne finansiering for drift.

Årets student, undervannsteknologi - drift og vedlikehold skal tildeles en student som har vist gode akademiske resultater og som har utmerket seg med å bidra til fellesskapet ved å være en pådriver for å utvikle både faglige og sosiale aspekter ved linjen. Det akademiske grunnlaget sikres ved at de 10 studentene med best snittkarakter etter 5. semester blir årets kandidater. Blant disse stemmer alle i avgangskullet på sin kandidat. Den som får flest stemmer blir årets student. Vedkommende blir invitert til middagen under UTC hvor hun/han vil bli overrakt prisen.