Seaproof Solutions utvikler ny bøyestiver for større dimensjoner

Seaproof Solutions er tildelt forsknings- og utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge for utvikling av en ny type stor bøyestiver for offshore kabler og rør. Dette prosjektet gir bedriften nye muligheter på nye markeder. NCE Subsea har bidratt med assistanse i søknadsprosessen.

Published: 25 May 2010
Bedriften
 
Seaproof Solutions (www.seaproof.com) utvikler og produserer en rekke produkter for vanntetting og beskyttelse av kabler til marin seismikk, militære anvendelser, offshore olje og gass og marin forskning og miljøovervåking. Seaproof har sin spesialkompetanse forankret i de to kjerneteknologiene vanntetting av kabelsystemer og fleksibel kablebeskyttelse. Med 20 års erfaring i produktutvikling og design, er bedriften spesialist på kundespesifiserte løsninger for vanntetting, terminering og beskyttelse av fleksible kabler, umbilicals, slanger, strømningsrør og kabelsystemer.  
 
Prosjektet

Seaproof Solutions driverer kontinuerlig produktutvikling for nye anvendelser og nye markeder. Spesielt har Seaproof utviklet og patentert en kompositt bøyestiverdesign som har hatt stor suksess for marine seismikk kabler. Dette er et nytt produkt med unike egenskaper i forhold til eksisterende bøyestivere og denne designen har spesielle fordeler også innenfor anvendelser i Offshore Olje & Gass og Offshore Vind markedet. Her er det gjerne større dimensjoner av rør og kabler og et nytt produkt vil møte strenge krav til testing og kvalifisering. For Olje & Gass bransjen innebærer dette en kvalifisering iht. API-17J (American Petroleum Institute) standarden. I dette prosjektet har Seaproof Solution inngått en avtale med kabelprodusenten Nexans Norge (www.nexans.no) som partner for å gjennomføre test og kvalifisering av den nye bøyestiveren i deres testanlegg.
 
Prosjektfinansiering
 
En slik kvalifisering av et nytt produkt kan ofte være et større økonomisk løft for en bedrift. Men her har det offentlige virkemiddelapparatet ulike støtteordninger for Små og Mellomstore Bedrifter (SMB).
 
Gjennom IFU ordningen (Industrielle Forsknings og Utviklingskontrakter) i Innovasjon Norge har Seaproof Solutions fått innvilget støtte til denne siste og vesentlige fasen i produktutviklingen, nemlig test og kvalifisering av en stor bøyestiver. Dette vil nå bli gjennomføret i samarbeid med Nexans som bidrar i kvalifiseringen bl.a. med testoppsett og testprogram. Den direkte støtten fra Innovasjon Norge har dermed bidratt til at bedriften kan fullføre kvalifiseringen og ferdigstillelsen av det nye produktet.
 
NCE Subsea bidrar aktivt til prosjektutvikling i medlemsbedriftene
 
En av NCE Subsea sine primære oppgaver er å bidra til at medlemsbedriftene finner fram til og får nytte av tilgjengelige støtteordninger for produktutvikling. NCE Subsea har derfor en egen støtteordning der en kan bidra med finansiell støtte eller konsulent bistand til bedriftene som ønsker å utarbeide en fullstendig søknad til for eksempel Innovasjon Norge. I dette prosjektet med Seaproof Solutions har NCE Subsea bidratt i et forprosjekt for å utarbeide IFU-søknaden til Innovasjon Norge.
 
Det er derfor gledelig at en medlemsbedrift har fått denne bevilgningen og dermed muligheten til å fullføre et utviklingsprosjekt og lansere et nytt produkt mot et nytt marked. 
 
Les mer om prosjektutvikling i NCE Subsea her.