Senter for drift og vedlikehold etableres

Bergensregionen har et ledende miljø for drift, vedlikehold og modifikasjon innen olje og gass, maritim næring og offshore vind. Men regionen mangler et godt nok tilbud på teknisk masterutdanning og en felles arena hvor det kan samarbeides om forsknings- og utviklingsoppdrag knyttet til drift og vedlikehold.

Published: 13 May 2011

Nå tas de første skrittene for å etablere Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold. I frokostmøte hos Bergen Næringsråd presenterer vi rapportene som danner grunnlag for prosjektet og hvordan et slikt senter skal organiseres.

Visjonen for senteret er å bli anerkjent som et ledende kompetanse- og teknologimiljø med hovedfokus på maritim og offshore drift og vedlikehold, og være en preferert partner for industrien innen sine arbeidsfelt.

Senteret skal primært basere virksomheten på konkrete industrielle behov, spesielt innen automatisk overvåking og tilstandsbasert vedlikehold. Interessen blant en rekke næringsaktører i regionen er kartlagt og man har fått svært positive tilbakemeldinger. Nå presenteres rammene for senteret, slik at andre som ser kommersielle muligheter kan melde sin interesse for å delta i etableringen.

Frokostmøte: etablering av Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold
Sted: Grand selskapslokaler, Ole Bulls plass
Tid: 19.05.2011, klokken 08:30 – 10:00

Presentasjon av rapport og utgangspunkt for et nytt senter

  • Asbjørn Algrøy, Administrerende direktør Business Region Bergen
  • Rolf Middelthon-Moe, Spesialrådgiver Innovasjon Norge
  • Trond Olsen, Daglig leder NCE Subsea

Slik kan vi bidra til etableringen

  • Arvid Nøttvedt, Administrerende direktør CMR
  • Ole-Gunnar Søgnen, påtroppende rektor Høgskolen i Bergen
  • Bjørn Iversen, EVP Business development Odfjell Drilling
  • Morten Walde, President & CEO Beerenberg Corp 

Påmelding direkte til Bergen Næringsråd innen onsdag 18. mai klokken 10.00.
til påmeldingsskjema