Petter Hovland Senior Facilitator Globalisation

Petter Hovland er engasjert som Senior Fasilitator Globalisering i NCE Subsea. Han driver sitt eget konsulentselskap, HovCon, og er engasjert i NCE Subsea i 40% stilling.

Published: 11 May 2010
Petter har lang erfaring innenfor olje- og gassindustrien. Han begynte i Bennex i 1992, og fikk blant annet ansvar for porteføljen av oljevernutstyr, med leveranser av oljelenser, oljeskimmere og tilhørende utstyr til kunder som Statoil, Hydro, Shell og Esso. I mange år var han ansvarlig for leveranser av ventilpakker til norsk sokkel, som inkluderte alle typer av ventiler, aktuatorer og kontrollsystemer. Blant prosjektene kan nevnes, SKU prosjektet på Kårstø, Sleipner Vest, Njord , Norne, Sakhalin prosjektet i Russland, Ringhorne og Ringhorne Jurassic. 
 
Petter har også lang erfaring fra internasjonalt salg og markedsføring av bunnseismikk -, elektromagnetiske systemer og systemer for distribusjon av kraft og signal til subsea installasjoner. Markedsområder har vært Aberdeen, Houston og Brasil. 
De siste årene har han jobbet som daglig leder i ProPure på Kokstad med et globalt ansvar med spesielt fokus på Europa og Midtøsten. ProPure leverer teknologi og systemer for separasjon av olje, gass og vann. 
Norske leverandører til olje- og gassindustrien har visst seg konkurransedyktig med tanke på robuste, innovative, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger og teknologi. Petters mål for det han skal gjøre for bedrifter i NCE Subsea:
  • Bidra til å fokusere globalt med tanke på det enorme markedet som dette representerer.
  • Bidra til å starte prosesser som kan lede til etablering internasjonalt; enten via agenter, representanter, forhandlere m.m.
  • Jobbe strategisk for etablering internasjonalt. Gjøre hjemmeleksen, dra nytte av de erfaringene andre bedrifter har gjort seg.
  • Koble klyngemedlemmer med den internasjonale markedskompetansen til Innovasjon Norge, INTSOK og andre relevante organisasjoner.
  • Få bedrifter til å jobbe sammen om å ta ut globalt markedspotensial gjennom teknologi, produkt og tjenestebasert samhandling.
  • Koble regionale bedrifter med internasjonale bedrifter og kompetansemiljøer for å etablere Joint Industry Projects.
  • Være diskusjonspartner for administrasjon og styre i globaliseringsprosesser.