Marin-Innovasjon første vinner av ”Subsea Upcoming Company of the Year”

Bergensselskapet Marin-Innovasjon ble i går tildelt prisen ”Subsea Upcoming Company of the Year 2009”. En meget tilfreds daglig leder, Geir Lasse Kaldestad, mottok prisen under Generalforsamling i NCE Subsea. Det er første gangen prisen deles ut.

Published: 28 April 2010
Prisen Subsea Upcoming Company of the Year deles ut årlig til et ungt selskap i subsea industrien. Prisen er et samarbeid mellom NCE Subsea, Sparebanken Vest, CONNECT Vest og Underwater Technology Foundation (UTF). Hensikten med prisen er å bidra til utvikling og kommersialisering av nye og voksende selskaper med produkter, konsepter og tjenester i verdikjeden i subsea klyngen i Bergensområdet.
 
Prisen består av retten til å kunne bruke Subsea Upcoming Company of the Year i egen markedsføring, omtale, et kunstverk, et diplom og NOK 80.000,- som kan benyttes til utviklingsformål i bedriften.
 
Marin Innovasjon er evaluert av juryen for deres prestasjoner i de følgende kategorier av kriterier:
  • CONNECT Springbrett ®, Pre-springbrett eller alternativ prosess
  • Økonomi
  • Teknologi og tjenester
  • Marked og konkurranse
  • HMS
  • Påvirkning på samfunnet
Under evalueringen har Marin-Innovasjon’s grad av modenhet og fremtidig forretningspotensial blitt vurdert.
 
Juryen har bestått av Trond Olsen - NCE Subsea, Tor Wilgohs Knutsen – Underwater Technology Foundation og Øystein Bredholdt – Sparebanken Vest.
 
Om prisvinneren
 
Marin-Innovasjon ble etablert i januar 2005, og har spesialisert seg på utvikling av sanntids datalogging- og styringssystemer, i tillegg til elektronikk design. Like etter etableringen inngikk selskapet en rammekontrakt på elektro- og software engineering med FMC Technologies. Dette gav selskapet en langsiktig og trygg oppstartsfase. Samme året ble Mar-In Allianse-Partner med National Instruments, som er leverandør av datainnsamlingsutstyr og programvare. Med Mar-In’s erfaring fra subsea-operasjoner og engineering ble dette raskt en suksess. Med lang erfaring knyttet til utvikling og drift av subsea utstyr, og detaljert kunnskap om elektronikk og mikrokontrollere, er Marin Innovasjon i stand til å håndtere høyteknologiske prosjekter både onshore, offshore, subsea og nedihulls. 
 
Ved å bygge opp selskapet på en kontrollert måte, har Mar-In siden starten levert gode resultater. Uten gjeld og med god likviditet, har selskapet kommet greit igjennom finanskrisen, og doblet omsetning og resultat fra 2008 til 2009.
 
I 2009 formaliserte selskapet sitt HMS & K system, og fikk Achilles sertifisering, som er en prekvalifisering for leverandører til olje- og gassindustrien.
 
Mar-In har etablert et ung og svært inspirert miljø av ingeniører, alle med bachelor- eller mastergrader innen elektronikk eller kybernetikk. Selskapet har i dag 9 ansatte, hvor en er ansatt på Oslo-kontoret som åpnet 1. april i år. I løpet av de neste to årene planlegger Mar-In planer om å utvide staben til ca 15 ansatte.
 
Siden 2006 har selskapet fokusert på elektronikkdesign og programvareutvikling. Når det gjelder elektronikk er det særlig høytemperatur- applikasjoner som har fått mest fokus. Flere ulike integrerte systemer er blitt utviklet, inkludert en børsteløs DC motordriver og et modem for nedihulls wireline operasjoner. Disse produktene har gitt internasjonal oppmerksomhet og satt Mar-In på kartet. I tillegg til høytemperaturmarkedet leverer Mar-In også elektronikk til en rekke andre subsea- og landbaserte virksomheter. Et annet nisjeprodukt er programvare for datainnsamling og kontrollsystemer. Mange av disse systemene er høyhastighets-sanntidssystemer med absolutt nøyaktighet på dataene i mikrosekund området.
 
Den "innovative" delen av selskapet har resultert i flere produkter, inkludert en GPS-modul, ulike nedihulls elektronikk-kort, GPS- og satellittantenner for subsea farkoster, trådløse datafangstsystemer for roterende akslinger og en subsea ferdskriver som har fått navnet TrackLog. Denne frittstående ferdskriveren i stand til å logge trykk, vibrasjoner, slag, temperatur, akselerasjoner osv., og blir tilgjengelig i både subsea- og onshore utgave.
 
Etter å ha hatt hovedfokus på det norske markedet i de første driftsårene ble den første eksportavtalen signert i januar 2010. Marin-Innovasjon skal her utvikle og levere elektronikk for datainnsamling, i tillegg til software for presentasjon og rapportgenerering. Første leveranse til Asia skal etter planen skje i slutten av mai 2010.
 
Grunnet selskapets spennvidde av tjenester har det vært en utfordring å få formidlet hva Mar-in kan tilby. Selskapets klare budskap er at "Mar-In leverer tjenester til alle industrier som har behov for spesialutviklet elektronikk og programvare".
 
Kunde referanser: Aker Solutions, FMC Technology, AGR, ABB, Western Geco og Statoil m.fl.
 
For mer informasjon besøk Marin-Innovasjon’s hjemmeside www.Mar-In.no