Dialogprosjekt har gitt tettere koplinger

Aker Solutions mener dialogprosjektet har gitt de en tettere kopling til flere av maskineringsbedriftene i regionen.

Published: 21 April 2010
Maskineringsgruppen i NCE Subsea inviterte i mars til møte for å oppsummere erfaringene gjort i VRI-dialogprosjekt.
 
Hensikten med dialogprosjektet var å få til en tettere kopling mellom kunder og leverandører av maskineringstjenester i regionen. Målet er at flere maskineringsbedrifter i Hordaland skal bli godkjent som leverandører til subseaindustrien, slik at de kan gi tilbud og komme i posisjon til å levere konkrete leveranser.
 
Aker Solutions på Ågotnes var kunde i en strukturert prosess hvor 10 bedrifter ble invitert inn som leverandører. Mot slutten av prosessen var det fem bedrifter som leverte tilbud. Alle disse bedriftene var tidligere godkjente og bruke leverandører i Aker Solutions systemet.
 
Prosjektet resulterte således ikke i noen nye kvalifiserte leverandører, men Aker Solutions rapporterte et tettere og bedre samarbeid med de bedriftene som var med i prosjektet hele veien. Dette er naturligvis svært gledelig, og noe vi håper gir grunnlag for at stadig mer av maskineringstjenester blir utført lokalt i fremtiden.
 
Stor interesse for videre satsing
 
Mot slutten av møtet ble det holdt en åpen diskusjon om videre tiltak for å styrke maskineringsbedriftene i vår region. Det ble klart at samtlige deltakere var positive til å delta i et Maskineringsnettverk i regi av NCE Subsea.
 
Medlemmer og partnere som ønsker å delta i Maskineringsnettverk NCE Subsea kan sende e-post til jon.hellevang@ncesubsea.no. Oppsummering av alle innspillene knyttet til tiltak og veien videre vil bli distribuert til dette nettverket.