Kjenner du en Subsea Gründer?

NCE Subsea gjennomfører prosjektet Subsea Gründer i samarbeid med CONNECT Vest. Vi leter nå etter nye kandidater som er i vekstfasen i subsea klyngen. Vet du om en slik bedrift, eller er du selv i etableringsfasen, så ta kontakt.

Published: 19 April 2010
En av våre sentrale målsettinger er å legge til rette for at oppstartsbedrifter i klyngen skal etableres og utvikles videre til levedyktige bedrifter. Sommeren 2008 initierte vi derfor et eget Subsea Gründer prosjekt. Prosjektet skal stimulere til bærekraftige nyetableringer, samt bidra til økt utvikling og kommersialisering av produkter og tjenester innen subsea-bransjen.

Etter en innledende kartlegging av bedrifter i 2008 har flere bedrifter vært gjennom programmet. Det er CONNECT Vest som har ansvar for gjennomføring av prosjektet som leder frem mot Connect Springbrett ®. Gjennom denne prosessen jobber man med utvikling og forbedring av egen forrentningsplan. Dette leder frem til en presentasjon av bedriften for både faglige eksperter og investorer. CONNECT Springbrett ® er en velprøvd prosess, og tilbakemeldingen fra de som har deltatt har vært entydig positiv.
 
Nå leter vi etter nye vekstbedrifter i oppstartsfasen som kan være kandidat til å delta i Subsea Gründer. Dersom du er en slik bedrift, eller kjenner noen som er aktuelle kandidater, så ta kontakt for en uformell vurdering av hvordan vi kan bidra.
 
Kontakt Jon Oddvar Hellevang, jon.hellevang@ncesubsea.no eller telefon 988 48 828.
 
Vi minner også om CONNECT sitt Partnerforum knyttet til olje og gass 8. juni 2010. Bedrifter som er interessert i å delta for å presentere seg her må melde se på innen 27.april 2010.