Behov for påfyll?

Våren i Bergen åpner for kompetanseheving, nettverksbygging og forretningsmuligheter. I nær fremtid gjennomføres en rekke viktige arrangementer.

Published: 12 April 2010
Subsea Markets

Tirsdag 20. april gjennomføres seminaret ” ”SUT Crash Course Subsea Markets”. Det er laget for deg som trenger informasjon om de globale subsea markedene for å kunne treffe beslutninger relatert til investeringer og forretningsutvikling. Målgruppen er investorer, finans og direktører, økonomisjefer og salgsledere og personer med behov for markedsforståelse og -kunnskap innen subsea eller tilliggende næringer. Seminaret presenterer informasjon som kan benyttes av deltakerne i subsea/dypvanns selskaper og gir en utfyllende beskrivelse og forståelse av marked og muligheter, begrensninger og risiko. Målet er å gi informasjon som er viktig for strategisk beslutningstaking.

 

Seminaret gjennomføres tirsdag 20. april klokken 11.30 – 16.00 i lokalene til Sparebanken Vest, Kaigaten 4, Bergen. Det er et begrenset antall plasser fremdeles tilgjengelig. Seminaravgift NOK 2.000 (inkl mva). Påmelding via https://web.questback.com/ncesubsea/sutsubseamarkets

 
Underwater Technology Conference
Vestlandet har verdens sterkeste cluster og miljø for teknologi til subsea-industrien. Det er en av grunnene til at aktører fra hele verden ser til Norge og til Vestlandet på dette området. UTC har vokst til å bli et av verdens viktigste subsea-relaterte arrangementer, og samler deltakere fra hele verden. 

UTC 2010 arrangeres 21. og 22. april i Grieghallen i Bergen.  Det vil bli holdt presentasjoner for deltakerne begge dager, totalt over 40 presentasjoner. I tillegg vil det være en stor utstilling i Dovregubbens hall. Nytt av året er at utstillingen vil være tilgjengelig også for interesserte som ikke deltar på hele arrangementet. Dette gjelder på konferansens andre dag.

 

For informasjon og påmelding, se www.utc.no

SUT Subsea Awareness Course

I perioden 3 til 7 mai arrangeres et introduksjonskurs til undervannsteknologi – Subsea Awareness Course – i Bergen. Kurset gjennomføres i samarbeid mellom Society of Underwater Technology (SUT), NCE Subsea og regional industri. Kurset innbefatter bedriftsbesøk hos og  informasjon fra ledende aktører i regionen. Det er fremdeles ledige plasser.

For informasjon og påmelding, se her