Forsterket teknologifokus på UTC

Underwater Technonology Conference (UTC) har i år et sterkt teknologifokus. Programmet ser blant annet på fremtidens muligheter for utvikling på nye områder og for mer effektiv utvinning.

Published: 23 March 2010
UTC 2010 vil ha presentasjoner om aktuelle teknologiske problemstillinger. Blant temaene blir feltenes levetid, marine operasjoner, brønnteknologi, vedlikehold og inspeksjoner og høyere trykk og høyere temperatur ved utvikling av nye felt på ultra-dypt vann.
 
Vestlandet har verdens sterkeste cluster og miljø for teknologi til subsea-industrien. Det er en av grunnene til at aktører fra hele verden ser til Norge og til Vestlandet på dette området. UTC har vokst til å bli et av verdens viktigste subsea-relaterte arrangementer, og samler deltakere fra hele verden. 
 
Første konferanse ble gjennomført i 1980, og UTC har dermed lengst fartstid av alle de viktigste subsea-konferansene i verden. Det har blitt en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Dette blir spesielt fremhevet ved en utstilling med ca 50 aktører innen subsea-feltet.
 
(Saken fortsetter under bildet)
Kvelden før konferansen ble åpnet i 2008, var det mottakelse på Fløyen for deltagerne.
 
Utstillingen danner rammen for gode møter både i pauser, til lunsj og under bankettmiddagen. Her treffer du representanter fra høyeste beslutningsnivå til ledere og ingeniører samt ressurser innen strategi og planlegging. Konferansen tiltrekker seg om lag 500 delegater fra verdens ledende aktører innen petroleumsindustrien.
 
UTC 2010 har et spennende og innovativt program. Oljeselskapene er på mange måter premissgiverne i industrien, og stiller med sentrale ledere som: 
  • Margareth Øvrum, Executive Vice President Technology and New Energy, Statoil
  • Solange Guedes, Executive Vice President E&P – production engineering, Petrobras
  • Ian Breckels, Managing Director of Shell Technology Norway, Norske Shell
  • Daniel Plathey, Vice President Technologies, Total
  • Melody Meyer, President of ETC – Technology devision, Chervon
UTC 2010 arrangeres 21. og 22. april i Grieghallen i Bergen.  Det vil bli holdt presentasjoner for deltakerne begge dager, totalt over 40 presentasjoner.
 
I tillegg vil det være en stor utstilling i Dovregubbens hall. Nytt av året er at utstillingen vil være tilgjengelig også for interesserte som ikke deltar på hele arrangementet. Dette gjelder på konferansens andre dag. For informasjon om program og påmelding, gå til konferansens nettsider.