Lær om subsea-markedet

I forbindelse med UTC-konferansen i Bergen gjennomfører SUT Norge et seminar om subsea-markedet.

Published: 6 September 2010
 ”SUT Crash Course Subsea Markets” er laget for deg som trenger informasjon om de globale subsea-markedene for å kunne treffe beslutninger relatert til investeringer og forretningsutvikling.
 
Det er rettet mot investorer, finans og direktører, økonomisjefer og salgsledere og personer med behov for markedsforståelse og kunnskap innen subsea eller tilliggende næringer.

Seminaret presenterer informasjon som kan benyttes av deltakerne i subsea- og dypvannsselskaper. Det gir en utfyllende beskrivelse og forståelse av marked og muligheter, begrensninger og risiko. Målet er å gi informasjon som er viktig for strategisk beslutningstaking.

Seminaret var opprinnelig satt opp i april i år, men ble utsatt grunnet askeskyen etter vulkanutbruddet på Island.

Ny dato og sted er tirsdag 21. september klokken 11:30 – 16:00 i Frydenbø Corner på Brann Stadion, Kniksens plass 1, Bergen. 
 
Seminaravgift NOK 2.000 (inkl mva).

Via denne linken melder du deg på arrangementet
 
Program

SUT Norway Crash Course Subsea Markets
Chair: Norne Securities

1130: Lunch   

1230: Welcome. Bergen subsea cluster.
Presenter: Henning Nordgulen, Director Corporate Division, Sparebanken Vest.
Geir Evensen, Chairman, SUT Norway Branch. Trond Olsen, General Manager, NCE Subsea

1250: Setting the scene - Subsea and deepwater market development.
Presenter: Eirik Reiso, Project Manager, Rystad Energy.

1320: Global deepwater markets – opportunities for Norwegian Industry.
Presenter: Petter Narvestad, Partner - Equity Research, Fondsfinans.

1350: Global Subsea Market: Spends and Trends 2010-2014.
Presenter: George Venturas, Senior Strategist, Infield Systems.

1420: Coffee break   

1440: Basic elements and understanding of a subsea system.
Presenter: Arne B. Riple, Vice President, Aker Solutions
Subsea Lifecycle Services and Chairman, NCE Subsea

1500: Risk assessments in Subsea Developments.
Presenter: Terje Skogen, Asset Manager, FMC Technologies.

1530 - 1600: Deepwater Marine Operations – challenges and market opportunities.
Presenter: Stuart Fitzgerald, Managing Director, Acergy Norway