ITF Call for Proposals

IFT søker prosjektforslag som skal svare på utfordringer knyttet til subsea intervensjon og reservoar avbilding i krevende miljø. Det er mulig med 100 prosent prosjektfinansiering. Begge utlysningene har søknadsfrist 15. mars.

Published: 15 February 2010
Industry Technology Facilitator (ITF) er en ’not for profit’ organisasjon eiet og finansiert av operatører og serviceselskap. Siden 1999 har ITF støttet over 150 prosjekter til en verdi over £45 millioner.

Utlysingen er internasjonal og alle typer bedrifter og organisasjoner er velkommen å sende inn prosjektforslag. Prosjektene må være teknologiske og dekke en eller flere av utfordringene som er identifisert i den spesifikke utlysningen.
 
I utlysning knyttet til ’Subsea Intervention’ er følgende hovedutfordringer identifisert:
 • Subsea Power
 • AUV Missio
 • Cost Effective Light Well Interventiro (LWIV)
 • Downhole Diagnostic Tools
 • HPHT Technology
 • Better Artificial Lift
I utlysning knyttet til ’Reservoir Imaging in Challenging Environments’ er følgende hovedutfordringer definert:
 • Imaging Problem Layer and Below It
 • 4D Imaging
 • Reservoir Characterization and Integration
 • Fracture Imaging
 • Borehole Geophysics
 • Other

Les mer om ITF utlysningen knyttet til ‘Reservoir Imaging in Challenging Environments’ (ekstern side)

Søknader blir evaluert av medlemmer i Industry Technology Facilitator (ITF). Medlemmene inkluderer toneangivende operatører og flere store serviceselskaper. Om et prosjektforslag er interessant for noen av medlemmene blir det finansiert av denne/disse. Det er derfor stor sjanse for at teknologien blir tatt i bruk av finansierende part i et internasjonalt marked.

Teknologiutfordringer i 2010
 
I en trinnvis prosess, som starter med en temadag, inviterer ITF bedrifter til å være med og utforme prosjektutlysninger. Se fullstendig liste over nye tema i 2010 og tilhørende datoer (ekstern side). 
 
Muligheter og utfordringer
Denne typer utlysninger gir underleverandører en god pekepinn på teknologigap og utfordringer i olje- og gassindustrien. Denne type utlysninger kan derfor være nyttig å lese, selv om man ikke nødvendigvis planlegger å søke midler. Her er en oversikt over tidligere ITF utlysninger (ekstern side).

Nasjonal teknologistrategi for norsk sokkel er definert i OG21, som er en svært sentral kilde for behov og muligheter på kort og lang sikt. Les mer om OG 21 (ekstern side).

NCE Subsea støtter prosjektetablering
Vi har et uttalt mål om tettere samarbeid med ITF og ser gjerne at våre medlemmer, alene eller sammen, sender inn prosjektforslag til ITF. NCE Subsea har midler til prosjektetablering. I relevante prosjekter kan vi bidra med midler for å etablere søknader til IFT. Les mer om ’Midler til prosjektutvikling i NCE Subsea’.