Nytt Innovasjonssenter innen akustikk

Flere tunge akustikkmiljøer inviterer til deltakelse i nytt Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) innen marin og medisinsk akustikk (MarMed). Alle inviteres med dette til åpent møte på CMR torsdag 18.februar, hvor bedriftene og organisasjonene bak initiativet orienterer om senteret og mulighet for deltakelse.

Published: 26 January 2010
Arrangementet starter med lunsj, omvisning på CMR, samt orientering om arbeidet i Hydroakustikkgruppen i NCE Subsea. Her blir det spesielt fokus om status på subsea testområde som det jobbes med å etablere. Kl.14-16 blir det fokus på SFI-etableringen. Det er fullt mulig å kun delta på deler av arrangementet om noen ønsker det.
 
Sted: CMR, Fantoftveien 38, Bergen
Tid: Torsdag 18. februar 2010 kl. 12:00-16:00
 
Program:
12:00 Lunch
12:40 Omvisning hos CMR med fokus på akustikk
13:20 Undervanns teststenter (ved Argus Survey). Argus’ behov og planer og status for søknadsprosessen.
14:00 SFI-etablering: Norwegian Centre for Marine and Medical Acoustics (MarMed)
16:00 Slutt
 
SFI-etablering MarMed (14:00-16:00):
  • Orientering om SFI-ordningen (Senter for forskningsdrevet innovasjon)
  • Orientering om søknadsskissen for "Norwegian Centre for Marine and Medical Acoustics (MarMed)" innsendt 21. desember 
  • Partnere og innhold i søknadsskissen - orientering om de 5 arbeidspakkene 
  • Invitasjon til deltakelse og diskusjon 
  • Prosess videre - oppsummering  
MarMed – Norwegian Centre for Marine and Medical Acoustics
En rekke bedrifter og institusjoner står samlet bak initiativet om å søke SFI-status innen marin og medisinsk akustikk. Mange aktører er allerede involvert i prosjektet, men konsortiet presiserer at det fortsatt er fullt mulig å bli en aktiv deltaker og være med å påvirke fokus og innhold frem til endelig søknadsfrist 21.april.
 
Hovedtyngden av initiativet er knyttet til det sterke akustikkmiljøet i Bergen og Norge, forskningsmessig og industrielt. NCE Subsea mener dette er en god mulighet for å videre styrke dette miljøet, og oppfordrer alle bedrifter med interesse innen fagområdet akustikk til å delta. Blir senteret etablerert vil det gi betydelig forskningsfinansiering til regionen og utfylle det arbeidet NCE Subsea gjør spesielt gjennom Hydroakustikkgruppen.
 
Ny SFI utlysingsrunde
Forskningsrådet inviterer i disse dager til søknader som kan danne grunnlaget for etablering av 6-8 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Innovasjon, verdiskaping og vitenskapelig kvalitet står i sentrum.
 
86 obligatoriske søknadsskisser ble levert i 2009, og fristen for endelig søknad er 21.april 2010. Av disse skissene har NCE Subsea aktivt støttet to prosjekter, hvorav ett går på miljøovervåkning, i regi av UNI Research, og et går på marin og medisinsk akustikk (MarMed) med CMR som vertsinstitusjon. I tillegg har NCE Subsea gitt sin støtte til etableringav et SFI i innovasjon (Triple Helix Innovation).
 
Les mer: Mange vil bli SFI (ekstern side) 
 
Per i dag eksisterer det 14 senter for forskningsdrevet innovasjon. Michelsen IMT (The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology) er det eneste med base i Bergen per i dag, med CMR Instrumentation som vertsinstitusjon.