Klyngen stiller opp for studentene

Det første kullet ingeniører fra Høyskolen i Bergens linje ”Undervannsteknologi – Drift og vedlikehold” uteksamineres til sommeren. Studentene har startet arbeidet med å skrive bacheloroppgave

Published: 25 January 2010
En rekke selskaper i regionen har stilt seg til disposisjon for at studentene skal få relevante, interessante og utfordrende oppgaver å jobbe med. I mange av oppgavene jobber studentene sammen i team. Hver gruppe har en veileder ved Høyskolen i Bergen og en veileder i bedriften.
 
37 studenter arbeider nå med en rekke forskjellige tematiske problemstillinger:
Bedrift
Tittel
AGR Field Operations
Vedlikeholdsstyringssystem for undervannsapplikasjoner
Aker Stord
Modultransport frå Stord til Kollsnes
Aker Solutions - subsea
Redesign av PICT
Aker Solutions - subsea
Analyse av test-tool for BOP
Cameron
Hel-elektriske juletrær i Norge? Pionér eller prøvekanin?
DOF Subsea
Vurdering av DNV regelverk i forbindelse med ROV operasjoner
FMC Technologies
Analysis of the UWD-15 drilling tools -maintenance, process and cost
FMC Technologies
Analysis of the process between Requests For Quotation (RFQ) from customer to actual start of work
Framo Engineering
Hyperbarisk testing av subsea utstyr
Framo Engineering
Geotekniske Beregningsmetoder for Undervanns Strukturfundamentering
HiB/Norske ventiler/DNV
Utmattingsforsøk av flenser
NTOS
Design og bygging av HPU
Odfjell drilling
Battery operated closed loop electro/hydraulic control systems for subsea BOP.
Odfjell drilling
BOP Deepsea Atlantic, Vedlikehold/Regelverk
Reinertsen
Korresjonsmekanismer i forbindelse med CP beskyttelse (Cathodic Protection) av rørledninger/ subsea strukturer.
Seawell
Bruk av trykkdirektivet (Pressure Equipment Directive 97/23/EC, PED)
Statoil
Analyse av feilårsak hos blow down test valve på Gullfaks C
Statoil
Overvåking av subsea brønner vha trådløs instrumentering
Statoil-Hammerfest
Hydrater i ventiler og langtidseffekter av å operere ventiler med hydrat i cavity

FMC technologies har 4 studenter fordelt på 2 oppgaver.

-Målet vårt med å bringe studenter inn i vår organisasjon er flerdelt, sier Jan Oddvar Braadland, trenings- og ressurskoordinator ved FMC Technologies på Ågotnes.

Vi ønsker å profilere FMC som markedsleder i bransjen, bidra til å utvikle grunnleggende forståelse for subsea bransjen generelt og FMC spesielt. Vi ønsker også å utvikle et tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, ikke minst i fremtidig rekrutteringssammenheng. Studentene kommer med siste nytt av forskning og viten kan bidra til å belyse konkrete problemstillinger.

Våre ansatte trives med å ha studentene involvert, ikke minst ved at de utfordrer dem ved å stille spørsmål. De må oftere reflektere over og begrunne sine beslutninger, samtidig som disse blir diskutert. Dette gir grunnlag for innovasjon.

-De fleste studentene har fått oppgave i bedrift hvor de har hatt tidligere praksisperiode og semesteroppgaver. Dette er en god anledning både for studenter og bedrift å bli kjent. Jeg vil benytte anledning til å oppfordre bedrifter til å melde inn både ønske om studenter i praksis og potensielle bacheloroppgaver sier Laila Linde Lossius, programkoordinator på undervannsteknologilinjen ved HiB.