Bli med til OTC 1. til 6. mai

Business Region Bergen har igjen gleden av å invitere til felles delegasjonsreise til Offshore Technology Conference (OTC).

Published: 5 February 2010
Vær med til verdens største messe innen energi-feltet den første uken i mai. Fremstøtet skjer i tett samarbeid med HOG Energi og NCE Subsea. Delegasjonen blir ledet av fylkesordfører Torill Selsvold Byborg. Vi ønsker representanter fra næringsliv, FoU-miljøer og offentlige myndigheter velkommen med til Houston.
 
Det er fjerde året Bergensregionen er representert på verdens største oljemesse. OTC er en av verdens viktigste møteplasser for å oppdatere seg på utviklingen innen olje, gass og ny energi internasjonalt. Det er derfor viktig at vi her markerer den betydelige rollen våre lokale leverandørbedrifter har i denne næringen verden over.
 
Bredt samarbeidsprosjekt med spennende program
 
Vi har i samarbeid med Innovasjon Norge og INTSOK utarbeidet et spennende program. Vi har også hatt tett dialog med Greater Stavanger og inkludert flere felles møtepunkt for våre to delegasjoner under oppholdet i Houston.
 
Vi legger opp til business to business-møter og direkte matching av de deltakende bedriftene med aktuelt næringsliv som er til stede i Houston og på messen, samt spennende og interessante seminarer og bedriftsbesøk. Vårt mål er at små og mellomstore bedrifter innenfor olje, gass og ny energi skal så en god introduksjon til nye markedsmuligheter.
 
Delegasjonsreisen gir gode muligheter til viktig teambuilding mellom næringen, FoU-miljøer og det offentlige, og arrangementet kan gi grunnlag for nye viktige internasjonale kontrakter.
 
Praktisk informasjon og påmelding
 
www.brb.no under arrangementer vil du finne mer informasjon. Ta kontakt med Ingrid Jæger, telefon 918 15 904, ingrid@brb.no  eller Tobby Sander Tomassen, telefon 917 31 386, tobby@brb.no dersom du har spørsmål.

Klikk her for påmelding (ekstern side)

På grunn av korte frister når det gjelder fly- og hotellkapasitet må du melde deg på så raskt som mulig.

Frist for påmelding er 15. februar 2010.
 
Programmet er et foreløpig program, og vi jobber med forskjellige instanser for å ferdigstille dette. Det vil komme jevnlige oppdateringer etter hvert som de forskjellige aktivitetene blir endelig bekreftet.
 
Vi ser frem til å møte deg og din bedrift på OTC i Houston!