Rollebytte i NCE Subsea

Jon Oddvar Hellevang (33) har tiltrådt rollen som senior fasilitator for Produkt- og leveransesamarbeid i NCE Subsea i 50% stilling de kommende 3 år. Jon Oddvar har vært engasjert i NCE Subsea siden 2007, hvor han har vært forumsleder og prosjektleder for teknologiutvikling. Den rollen er nå overlatt til Audun Otteren.

Published: 20 January 2010
-Vi er svært tilfreds med at Jon Oddvar har takket ja til å bli med oss videre, sier daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen. Han har betydelig erfaring med arbeid i klyngeorganisasjonen. Hans hovedfokus har vært, og vil bli, etablering av prosjekter blant medlemmer og partnere i klyngen.
 
Hellevang har seks års erfaring fra subsea industrien. De første årene jobbet han hos FMC Technologies på Konsgberg i avdelingen for subsea kontroll systemer, med hovedfokus på distribusjon, langdistanse kommunikasjon og grensesnitt mot nedihullsinstrumentering.

Høsten 2006 startet han hos CMR Instrumentation hvor hovedfokus er elektromagnetiske og optiske målemetoder for miljø og geofysiskemålinger, herunder subsea teknologi. Han er fortsatt ansatt som forsker i CMR Instrumentation, men er fast utleid til NCE Subsea i 50% stilling.

Jon Oddvar Hellevang er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen Elektronikk og Telekommunikasjon.