Innovativ prosjektutvikling

Hva kjennetegner gode utviklingsprosjekter og hvordan får du de finansiert? NCE Subsea jobber med etablering av et kurs/arbeidsseminar hvor du kan utvikle ditt eget prosjekt. Kursprogrammet er utviklet av Norges Forskningsråd og har vært gjennomført tidligere med svært gode tilbakemeldinger.

Published: 22 December 2009
Det å utvikle gode FoU?prosjekter er en utfordring for mange bedrifter. Dette gjelder både finansiering og planlegging, samt å sikre god prosjektgjennomføring. Gjennom hele programmet blir det fokus på utvikling av eget prosjekt. Ressurspersoner som deltar på kurset vil være tilgjengelig for å bidra med gode innspill til den enkelte deltaker sitt prosjekt.

Mål med programmet
Etter fullført program skal man lettere kunne gjennomføre FoU ?prosjekter i egen bedrift, og ha et godt grunnlag for å sende inn gode søknader om prosjektfinansiering til Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Målet er videre å tilrettelegge for økt samarbeid mellom bedriftene og ulike FoU-miljøer. Ønsket er at prosjekter som tidligere endte som et Skatte FUNN prosjekt uten FoU-samarbeid skal bli IFU/SkatteFUNN prosjekt med FoU-samarbeid.

Det er ønskelig at deltaker bringer med seg et konkret prosjekt som søkes etablert med støtte fra Innovasjon Norge eller Forskningsrådet i 2010. Alternativt kan man utvikle en case som er relevant for bedriften. Deltagerne må regne med noe arbeid med eget bedriftsprosjekt mellom samlingene. Programmet er åpent for alle, men passer best for små og mellomstore bedrifter som gjerne har hatt SkatteFUNN prosjekter tidligere men som sikter seg inn mot IFU og/eller brukerstyrte prosjekt i Forskningsrådet.

Innhold/oppbygging
Arbeidsformen ved samlingene vil være forelesninger, gjennomgang av prosjekteksempler og arbeid med eget prosjekt. Foreleserne har lang erfaring fra næringsliv og FoU-miljøer, og har selv utviklet og gjennomført en rekke FoU-prosjekter. Vi vil i tillegg bruke ansatte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge (programkoordinatorer/rådgivere) som forelesere på samlingene. Personell fra NCE Subsea vil delta og bidra aktivt med innspill og råd. Oppbygging og struktur på programmet er som skissert under. 


 
Klikk på bildet for større visning.

Kostnad
Deltagerne betaler selv opphold, reisekostnader og egen tidsbruk. Seminaravgift og veiledning dekkes av NCE Subsea.

Tid og sted
Samlingene er tenkt gjennomført i april, juni og august 2010. Sted vil være i nærområdet til Bergen (Voss, Os eller lignende). Siste samling blir i Bergen. Endelig tid og sted blir fastsatt når vi vet hvor stor interesse det er for kurset.

>> Last ned mer informasjon her

Påmelding
Spørsmål og interesse kan meldes til Audun Otteren, telefon 911 73 190 eller audun.otteren@ncesubsea.no