Akustikkmiljø med visjoner

Rundt 70 personer deltok på seminaret 'Akustikk i Bergensregionen - hvor går vi?'. Arrangementet ble gjennomført 20. november, og var et samarbeid mellom Hydroakustikkgruppen i NCE Subsea og the Michelsen Centre. Seminaret viste med all tydelighet hvor viktig et sterkt akustikkmiljø har vært for verdiskaping i region og subsea klynge.

Published: 21 December 2009
Fokus for seminaret var å få frem visjoner for fremtiden for regionens kunnskapsmiljø innen akustikk. Flere presentasjoner og utstilling viste hvor viktig akustikkgruppen ved UiB og instituttsektoren i Bergen har vært for etablering av en rekke bedrifter i regionen. Disse bedriftene representerer i dag mange arbeidsplasser med en betydelig verdiskaping.

Akustikkgruppen ved Universitetet i Bergen står ved et veiskille når Professor Halvor Hobæk går av med pensjon. Det lyses nå ut nytt professorat med finansiering fra Helse Vest v/Medviz , the Michelsen Centre og Havforskningsinstituttet. Foredragene og paneldebatt fokuserte i hovedsak på akustikkgruppens framtidige rolle og samspillet mellom industri og universitet. 
 
Verdensledende hovedforedrag
Det faglige hovedforedrag under seminaret ble gitt av Mathias Fink fra École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, innen temaet 'time reversal acoustics'. Fink oppdaget denne metoden på 90-tallet og har siden perfeksjonert den og tatt den i bruk på stadig flere felter, samt bidratt til kommersiell utnyttelse ved å delta i oppstart av flere firmaer.
 
Metoden går ut på å generere et 'akustisk speil' for tidsreversering av akustiske signaler og å benytte dette til å fokusere akustiske bølger ? en teknikk som kompenserer for inhomogeniteter og som utnytter multiple ekko til bedre fokuseringen. Metoden har anvendelser blant annet innenfor hydroakustikk og medisinsk ultralyd, blant annet til lokalisering av lydkilder.
 
Initiativ om ny SFI innen marin og medisinsk akustikk
Det jobbes nå med å etablere et nytt Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) innen marin og medisinsk akustikk i regionen, hvor søknadsfristen er våren 2010. Dette er et viktig initiativ for å opprettholde den sterke posisjonen som regionen har innen akustikk. NCE Subsea støtter dette initiativet med prosjektetableringsmidler i tillegg til at Hydroakustikkgruppen deltar i søknadsskrivingen.
 
 
 
 
Foredragsholder; Mathias Fink holdt foredrag om 'Time Reversal Acoustics'.
 
 
Paneldebatt; 'Akustikk i Bergensregionen - Hvor går vi?'. Fra høyre; Per Lunde, Geir Anton Johansen,  Trond Olsen og Tore Nepstad.

 
Seminardeltakere; Arne Riple - Styreleder i  NCE Subsea og Kjell-Rune Toftevåg - medlem i Fokusgruppe Teknologiutvikling. Begge fra Aker Solutions.  Foto: CMR
Foredrag
 • Mathias Fink, École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, 'Time reversal acoustics'
 • Halvor Hobæk, professor emeritus ved Institutt for Fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Odd Helge Gilja, Haukeland Sykehus og MedViz
 • Egil Ona, Havforskningsinstituttet
 • Eivind Dahl, Christian Michelsen Research
 • Jan Arvid Ingulfsen, DOF Subsea
 • Per Lunde, Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen
Paneldebatt; 'Akustikk i Bergensregionen ? hvor går vi?'
 • Per Lunde, professor ved akustikkgruppen, Institutt for Fysikk og Teknologi, UiB
 • Geir Anton Johansen, prodekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB
 • Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea
 • Tore Nepstad, administrerende direktør, Havforskningsinstituttet