Oppdatert veiviser til virkemiddelapparatet

NCE Subsea har oppdatert vår 'Veiviser til virkemiddelapparatet'. Denne ble først utarbeidet i 2008 av Idévekst Energi, med innspill fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Veiviseren er tilgjengelig på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer.

Published: 21 December 2009
Virkemiddelapparatet er en felles betegnelse på offentlige institusjoner, programmer og støttetiltak som skal bidra til å utvikle og bringe frem ideer i et marked. NCE Subsea veileder til virkemiddelapparatet gir en kort beskrivelse av virkemiddelapparatet, med en rekke eksterne linker til mer utfyllende informasjon.
 
Mange oppfatter virkemiddelapparatet som omfattende og vanskelig å finne frem i. Formålet med dokumentet er å strukturere mye av tilgjenglig informasjon slik at de mest sentrale områdene relevant for subsea industrien blir belyst. På denne måten ønsker vi å gjøre NCE Subsea partnere og medlemmer oppmerksom på sentrale tjenester innen virkemiddelapparatet og slik bidra til utvikling av produkter, produksjonsprosesser og tjenester som bidrar til industriell vekst og/eller løsninger på miljøproblemer.
 
Forskningsbasert teknologiutvikling er et sentralt virkemiddel. NCE Subsea veiviser til virkemiddelapparatet er delt inn i ulike kapittel avhengig av hvor i utviklingsløpet bedriften befinner seg. Her er også tips til hvordan man bør gå frem i prosessen med å søke støtte.

Ulike hovedtema for NCE Subsea veiviser til virkemiddelapparatet er:
  • utvikle prototyp
  • markedsintrodusere et nytt produkt (kommersialisering)
  • markedsintrodusere et nytt produkt i utlandet eller på sokkelen (internasjonalisering)
  • starte et nytt selskap innen subsea området
NCE Subsea partnere og medlemmer kan laste ned veiviseren via Ekstranett, under Rapporter og dokumenter 2009.