IKA: Konkurransestrategi og markedsposisjonering for subseabedrifter

Torsdag 21. januar 2010 gjennomfører NCE Subsea Internasjonal KompetanseArena med tittel: Konkurransestrategi og markedsposisjonering for subseabedrifter.

Published: 21 December 2009
I 2008 gjennomførte NCE Subsea et posisjoneringsprosjekt for klyngen og avdekket i den forbindelse stor interesse blandt medlemsbedriftene for områdene 'Strategisk markedsposisjonering' og 'konkurransestrategi'. Mange Subsea bedrifter hvar vist seg dyktige til å etablere gode en-til-en relasjoner med kunder og samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. 

Derimot viser det seg også at mange arbeider lite systematisk og analytisk i forhold til å legge grunnlag for en mer langsiktig posisjonering og bredere vekststrategi i de markeder man er tilstede. Faktum er at mange bedrifter er relativt utydelige og ubevisste i forhold til egne konkurransefordeler og hvem disse er spesielt relevante for.

På seminaret vil Strategirådgiver Ola Ronæss redegjøre for temaet. Han presenterer et teoretisk fundament samt gir eksempler fra servicenæring, industri og subsea. Ola gir medlemsbedriftene en ABC innføring i Konkurransestrategi og markedsposisjonering, og presenterer praktiske modeller som vil hjelpe bedriftene i sitt strategiarbeide. 

 
Program
13:45
Registrering og kaffe
14:00
Hva er strategi
- What is strategy? M. Porter
- De ti strategiskolene
- Positioning school
14:30
Konkurransekraft
- Utdrag fra analyser i forhold til subsea bedrifters konkurransekraft
- Hva skaper konkurransekraft?
14:45
Om strategisk posisjonering
- Hva og hvordan
- Eksempler
- Hvordan utvikle en posisjoneringsstrategi
- Konsekvensområder
15:30
Pause med lett servering
16:00
Eksempler
- Cases; service-, energi-, og industrimarkedene
- Cases; subsea bedrifter
- Case; NCE Subsea
16:30
Åpne diskusjoner rundt relevans og læringspoenger
17:00
Slutt
 
 
 
 
Deltagelse på seminaret er gratis og tilgjengelig for alle interesserte

Ola Ronæss er en av Norges fremste kapasiteter innen strategisk posisjonering og konkurransestrategi, med spesiell kompetanse i utvikling av strategiplaner, omdømmeutvikling og merkevarestrategi. Ola har betydelig erfaring med operasjonalisering av overnevnte strategier blant industribedrifter, servicesektoren, bank/finans samt Subsea næringen. Han har fungert som rådgiver for klyngeprogrammet NCE, samt i flere nasjonale initiativ for posisjonering av Norge i utlandet. Ola Ronæss er partner i MarkUp Consulting AS.