Studieturer 2010

NCE Subsea vil i samarbeid med Business Region Bergen og HOG Energi i 2010 arrangere studieturer til to meget sentrale internasjonale olje & gass aktiviteter, OTC i Houston og ROG i Rio de Janeiro.

Published: 15 December 2009
Over noen år har NCE Subsea bidratt til å planlegge og gjennomføre studieturer til sentrale internasjonale olje & gass markeder og messer. Målgrupper for studieturene er bedrifter og organisasjoner som vurderer sin globale konkurranseposisjon Målsettingen er flerdelt:
  • Markedsforståelse og kunnskap
  • Etablering av internasjonale kontakter/nettverk
  • Utvikle nettverk mellom deltakende prosjekter og bedrifter
  • Erfaringsoverføring fra (norske) bedrifter med internasjonal markedserfaring fra besøksområdet til deltakende aktører
  • Lære om lovverk, reguleringer og insentiver for etablering i besøksområdet
  • Lære om muligheter for FoU og utdannings-/opplæringsmuligheter i besøksområdet
  • Lære om, og oppleve forretningskultur i besøksområdet
Første studietur i 2010 går til verdens største olje & gass messe, Offshore Technology Conference, som årlig gjennomføres i Houston, denne gang 3. - 6. mai. I 2010 vil vi også organisere studietur til Rio Oil & Gas i Rio de Janeiro, 13. - 16. september. Program vil bli utarbeidet og invitasjon til deltakelse sendt ut.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen (trond.olsen@ncesubsea.no) .
 
 
NCE Subsea Breakfast Seminar during OTC i Houston 2009
 
 
Besøk hos utstillere under OTC 2009 - her hos Framo Engineering
 
>> Les også 'Vellykket studietur og delegasjonsbesøk til OTC 09' (15.mai 2009)
>> Les også 'Å reise i flokk kan noen ganger være smart' (22. oktober 2008)