Kurs om ny tollov

NCE Subsea inviterer i samarbeid med Tollvesenet, Logistikkforeningen og LTL til kurs om ny tollov og ny lov om merverdiavgift.

Published: 14 December 2009

Tollov / Lov om merverdiavgift
Fra 01.01.09 trådte det i kraft en ny tollov og fra 01.01.10 vil en ny lov om merverdiavgift tre i kraft. Dette får konsekvenser for tollprosedyrer til og fra Nordsjøen. Da spesielt vareførsel fra kontinentalsokkel til Norge, melderutiner for transportmidler i fart mellom Norge og kontinentalsokkelen og tildeling av ufortollet proviant. Dette innebærer blant annet at all last som kommer i retur fra installasjoner på norsk sektor skal godsregistreres.

Tollregion Vest-Norge vil i den forbindelse orientere næringslivet, spesielt oljeselskaper, riggselskaper, serviceselskaper, speditører og øvrige tollagerholdere om endringene i nevnte lover og hvilke konsekvenser endringene i tollprosedyrene får for næringslivet.

Det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis.

 
Program
11:00 - 11:30
Lunsj + innledning
11:30 - 13:30
Paul Aksland fra Tollregion Vest-Norge orienterer om ny tollov og lov om merverdiavgift og konsekvenser for offshorerelatert virksomhet
13:30 - 14:00
Spørsmål pg diskusjon

 
Påmelding innen tirsdag 15. desember til yngvil.woxen@elprice.no
 
Egenandel per deltaker er 350 kroner og faktureres i etterkant av arrangementet

Videresend gjerne invitasjon til andre som kan ha interesse av tema.