Omorganisering av Strømme Gruppen

Som resultat av en sammenslåing av Strømme Betex AS, Strømme Mek AS og All Maskinering AS samles all mekanisk produksjon og tjenesteyting i Strømme Group AS.

Published: 3 December 2009
Forretningsideen bak Strømme Group AS er som leverandør av egenutviklede filter til petroleums- og det maritime marked internasjonalt og som en totalleverandør av mekaniske tjenester nasjonalt. Filterproduksjonen skal foregå under merkenavnet BETEX med en visjon om å utvikle innovative filterløsninger.
 
Det nye selskapet har avdelinger for engineering, maskinering og avdeling for mekaniske tjenester innenfor platearbeider, sveising og montering. En stor andel av selskapets produksjon går i dag til topsides- og subseainstallasjoner på både norsk og internasjonal kontinentalsokkel.
 
Strømme Greentech AS vil bli drevet videre som et datterselskap av Strømme Group AS. Datterselskapet jobber med videreutvikling av selskapets prosesstekniske renseteknologi og er heleid av Strømme Group AS.
 
Strømme Group AS ser frem til et fortsatt godt samarbeid.