Klynge søker professor

Ved Høgskolen i Bergen finner man landets eneste subsea spesifikke ingeniørutdanning. Nå søker Høgskolen professor/førsteamanuensis i undervannsteknologi med fagområde vedlikehold og driftssikkerhet.

Published: 9 December 2009
Bergensregionen har verdens fremste industrielle miljø innen drift, vedlikehold og modifikasjoner av subsea installasjoner. Nå vil Høgskolen i Bergen (HiB) sette fokus på forskning relatert til industriklyngen og søker en professor/førsteamanuensis i undervannsteknologi.

HiB etablerte i 2007 landets eneste subsea spesifikke ingeniørutdanning på bachelornivå. Sammen med NTNU har de også utviklet et masterstudium i undervannsteknologi. Både bachelorstudiet og det nye masterstudiet gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet, spesielt gjennom NCE Subsea hvor Høgskolen i Bergen har ansvar for fasilitatoren.

Stillingen som professor/førsteamanuensis får faglig hovedansvar for bachelor- og master studiene, og samtidig videreutvikle undervannsteknologi som faglig satsing ved Avdeling for ingeniørutdanning.

- Dette er sannsynligvis det enkelttiltaket som potensielt har størst betydning for utvikling av klyngen fremover, sier daglig leder i NCE Subsea Trond Olsen. Å etablere et solid forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljø ved HiB vil styrke klyngen betydelig ettersom det utvikles til en ressurs tilgjengelig for aktørene.
 
Ut fra dette miljøet skal vi hente de fremtidige medarbeiderne, det skal komme produktideer som kan kommersialiseres og kan blir til bedrifter, og det skal bidra til å sette regionen tydeligere på det globale subsea kartet. Å få på plass en professor/førsteamanuensis kan få betydelige ringvirkninger. Vi oppfordrer derfor interesserte og kvalifiserte personer om å søke stillingen.

Søknadsfrist er 12. desember 2009

>> Mer om stillingen, kontaktinformasjon og søknadsprosess