Tilbud om deltakelse på stand under ONS 2010

ONS 2010 gjennomføres i Stavanger 24.-27. august 2010. Her har NCE Subsea tegnet avtale om nærmere 60 kvadratmeter på Hordalandsstanden. Nå inviterer vi 6 medlemmer til å dele denne standen med oss.

Published: 17 December 2009
NCE Subsea gjør en rekke aktiviteter for å profilere og markedsføre subsea klyngen i Bergensregionen. Som en del av dette inviterer vi 6 bedrifter/organisasjoner til å delta på vår stand under ONS 2010.

Standen skal benyttes for bedrifter som ønsker å delta på ONS uten å måtte ta en betydelig kostnad med å ha selvstendig stand. Dette etter modell vi prøvde ut på Offshore Europe 09 med stort hell. Forskjellige deltakere trekker ulike gjester til standen, noe som medfører mer besøk og flere muligheter for alle.

Under ONS 2010 vil hver av bedriftene få en dedikert plass på standen hvor den kan profilere og markedsføre seg selv. Hver bedrift må betale NOK 77.500,- (+ mva) for deltakelse på standen. Prisen inkluderer standsleie, utforming av standkonsept, bord med innebygget 32? skjerm, plexiglassplate med firmaprofilering, tilgang til standens restaurant og utstilleradgang for 2 personer. I tillegg kommer kostnader knyttet til reise og opphold. NCE Subsea vil organisere overnattingstilbud gjennom Possibility/ONS.

Påmelding til deltakelse er åpen for alle partnere og medlemmer i NCE Subsea. Med bare 6 plasser tilgjengelig regner vi med at det blir flere interesserte enn hva vi har mulighet å ta med. Utvelgelse av deltakende bedrifter skjer ved at de seks første som melder seg får plass.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen onsdag 13. januar 2010. Dersom spørsmål, kontakt med Heidi Skålevik, 916 31 450.
 
 
Fellesstand, BERGEN - THE SUBSEA CAPITAL maintenance, modification, operation. Offshore Europe 09

 
Illustrasjon viser skisse til standskonsept til ONS 2010. Klikk på bildet for å laste ned mer informasjon om fellesstand.