Bridge over troubled water - seminar om forskningsdrevet innovasjon

Det inviteres til seminar om forholdet mellom akademia og næringsliv. Målet er å identifisere hovedutfordringene for forskningsdrevet innovasjon og næringsutvikling.

Published: 27 November 2009
Seminaret er åpent for alle, men ledere på ulike nivå i akademia, forskningsinstitusjoner og næringsliv ønskes spesielt velkommen. Det blir innlegg ved foredragsholdere som har erfaring med temaet fra ulike sider, og seminaret avsluttes med paneldebatt.

Hensikten er å sitte igjen med en felles forståelse av hva som er hovedutfordringene i forskningsdrevet innovasjon, slik at man kan vite hvor innsatsen skal rettes. Det blir laget en rapport som oppsummerer seminaret.  
 
Foredragene før lunsj er på engelsk, deretter på norsk.

>> Last ned seminarprogram

Fri adgang
På grunn av lunsj er det påmelding innen 2. desember til;
Torhold Borge, Bergen Teknologioverføring
torhild.borge@bergento.no 55 58 30 51
 
Arrangører: