Infrastrukturmidler til miljøovervåking

Forskningsrådet har tildelt 2 millioner kroner i forprosjektmidler til prosjektet Cable-based Ocean Observatory. Totalrammen for prosjektet er på 5,2 millioner. Fyrtårnprosjektet Integrert Miljøovervåkning i NCE Subsea har vært sentral i utformingen av prosjektet, hvor UNI Research står som prosjekteier.

Published: 26 November 2009
Fyrtårnprosjektet Integrert Miljøovervåkning har lenge jobbet med etablering av infrastruktur hvor man kan kombinere lagtids miljøobservasjoner i havet i tilknytting til subsea infrastruktur.
 
Planene for forprosjektet er etablering av grunnlaget for realisering av et fjord observatorium i 2010, samt å utrede muligheten for å få til et kabelobservatorium i relasjon til Snøhvit feltet. I en tredje fase er det på sikt også tenkte dyphavsobservatorium vest for Troms/Finnmark eller Svalbard basert på dette arbeidet.
 
UNI Research er prosjekteier på vegne av NOON (Norwegian Ocean Observation Network). Forskningsrådet støtter forprosjektet med 2 millioner kroner, mens Statoil bidrar med 1 million og andre partnere med til sammen 2,2 millioner. Av partnerfinansieringen inngår en kabel til en verdi av 1,6 millioner som Havforskningsinstituttet stiller til rådighet for fjord observatorium tenkt som første fase i hovedprosjektet.
 
Forskningsrådet melder om skarp konkurranse i sitt Infrastrukturprogram, hvor prosjektet Cable-based Ocean Observatory når har blitt tildelt forprosjektmidler sammen med syv andre prosjekterer. Denne tildelingen er således veldig gledelig og en anerkjennelse for det langsiktig arbeidet som har vært lagt ned av NCE Subsea knyttet til miljøovervåkning.
 
Illustrasjon (Universitetet i Tromsø); Mulige lokasjoner og trinn i et hovedprosjekt