Bedriftsetablering innen miljøovervåkningsteknologi

Marine Ecosystem Technology AS, eller METAS som de kaller seg, er ny bedrift i subsea klyngen og nytt medlem i NCE Subsea. Bedriften ble etablert i sommer som en spinn-off fra Havforskningsinstituttet, og har tre ansatte med lokasjon på Hegreneset.

Published: 5 November 2009
Tanken om å kommersialisere ideer og produkter fra Havforskningsinstituttet var allerede vurdert på 90-tallet, men først nå har det blitt en realitet. Erfaringsbakgrunn er i hovedsak knyttet til bruk av akustikk for kartlegging og vurdering av fiskebestander, inklusiv menneskelig påvirkning i forbindelse med mengdemåling og fangst.
 
METAS vil jobbe med instrumentutvikling og leveranser knyttet til økosystem- og miljøovervåkning. Hovedprodukt er akustiske bøyer, landere og tauede farkoster. Havforskningsinstituttet og andre forskningsinstitusjoner er potensielle samarbeidspartnere, og vil sammen med Statoil være den største og viktigste kunden. Disse tre bedriftene har nå også søkt Forskningsrådet om utviklingsmidler til teknologi for nye bruksområder knyttet til miljøovervåkning.
 
NCE Subsea har bidratt med prosjektetableringsmidler til å ta videre dagens teknologi mot miljøovervåknings-prosjekter innen subsea markedet. Vi er veldig glade for å ha bidratt til denne teknologiutviklingen og bedriftsetableringen i klyngen, og ønsker METAS velkommen som nytt medlem i NCE Subsea, og lykke til som nyetablert bedrift i klyngen.