Nye krefter til NCE Subsea

Det er gjennomført flere endringer i NCE Subsea ledergruppe, med nye prosjektledere innen områdene Teknologiutvikling og Rekruttering & kompetanse.

Published: 30 October 2009
Alf Slinning har vært med i NCE Subsea siden den spede begynnelse, allerede før man bestemte seg for å søke NCE-status vinteren 2005/2006. Han har nå fått utvidet ansvar for VRI programmet i regi av Høgskolen i Bergen, og har i den anledning valgt å trekke seg tilbake i NCE Subsea. Vi takker Alf for lang og verdifull tjeneste for utvikling av subsea klyngen, drift av fasilitator og ledelse av satsingsområdet kompetanse.

- Ny leder Rekruttering og kompetanse
Jens Kristian Fosse er engasjert som ny leder for Rekruttering og kompetanse i NCE Subsea, og skal ivareta rollen på vegne av Høgskolen i Bergen.  Fosse er ansatt ved Senter for nyskaping ved Avdeling for ingeniørutdanning, og jobber der bl.a med utdanning og kurs innen innovasjon og entreprenørskap, og samhandlingsprosjekter mellom næringsliv og FoU gjennom Forskningsrådets program Virkemiddel for regional FoU og innovasjon (VRI).

Fosse har syv års erfaring som forsker og avdelingsleder ved Agderforskning AS i Kristiansand innen regional næringsutvikling. Han har særlig jobber med styrking av regional innovasjonssystemer der samhandling mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljø og virkemiddelapparat står sentralt. Fosse er utdannet geograf ved NTNU og har også deltatt i doktorgradsprogrammet Enterprise Development and Work Life Reseach ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Samarbeidet mellom utdanninger, særlig bachelor- og masterstudiet i undervannsteknologi og masterstudiet i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen, og medlemsbedriftene i NCE Subsea vil stå sentralt i arbeidet med Rekruttering og kompetanse som Fosse nå overtar ansvaret for.

Området Teknologiutvikling har de siste tre årene vært ledet av Jon Oddvar Hellevang fra CMR. Jon Oddvar vil fortsatt være med i NCE Subsea, først for å overlappe med ny leder for teknologiutvikling, men også for å ta saker innen området produkt- og leveransesamarbeid.
 
 
Jens Kristian Fosse, leder Rekruttering og kompetanse i NCE Subsea
 
 
Audun Otteren, leder Teknologiutvikling i NCE Subsea
 
 
 
 
 
 

- Ny leder Teknologiutvikling
Audun Otteren kommer inn som ny leder for teknologiutvikling. Han er ansatt ved CMR Prototech, og er i engasjert i NCE Subsea i 50% stilling.

Otteren har lang erfaring fra offshore industri og FoU, og da spesielt innenfor undervannsteknologi og subsea utbygging.  Av 35 år i denne bransjen omfatter 8 år med FoU hos tidligere CMI (nå Chr. Michelsen Research) og Norsk Undervannsteknologisk Senter (NUTEC). Deretter 14 år ved Norsk Hydro?s Forskningssenter (Olje og Gass) på Sandsli innenfor Marin Teknologi og Undervannsteknologi. Og de siste 12 år i Norsk Hydro (og StatoilHydro) som fagrådgiver for drift og vedlikehold av subsea produksjonsanlegg og som leder for commissioning av nye subsea utbygginger.

Målsettinger for kjerneområdet Teknologiutvikling er blant annet å;
  • være en aktiv pådriver for etablering av et senter for forskning og utvikling innenfor drift, vedlikehold og modifikasjoner av havbunnsinstallasjoner i Bergensområdet.
  • bidra aktivt til at klyngens bedrifter får etablert kvalifiserte søknader om FoU midler fra industriens og forskningens FoU virkemiddelapparat.
  • være en aktiv pådriver gjennom oppsøkende virksomhet hos klyngens aktører for avdekking av bedriftenes teknologi- og produktbehov og aktivt bruk av slik kunnskap til å utvikle teknologiprosjekter