Samarbeid for felles utvikling

NCE Subsea og Underwater Technology Foundation (UTF) signerte torsdag 29. oktober en samarbeidsavtale med intensjon om å bidra til felles utvikling av begge organisasjoner. Sentralt i avtalen er samarbeid relatert til ett av de mest synlige og langvarige kjennemerker for subsea industrien i Bergensregionen, konferansen Underwater Technology Conference (UTC), som neste gang gjennomføres i Bergen 21-22 april 2010.

Published: 29 October 2009
Gjennom avtalen har UTF og NCE Subsea besluttet å samarbeide om UTFs stipendordning, som har til hensikt å bidra med Prosjektstøtte til konkrete prosjekter hvor det bygges kompetanse eller formidles kunnskap innen fagområdet undervannsteknologi og relaterte disipliner. Det kan også tildeles personlige stipend til personer (norske statsborgere) som tar utdanning/ videreutdanning eller bygger opp kompetanse i forbindelse med konkrete oppgaver/oppdrag innen fagområdet undervannsteknologi og relaterte disipliner. Personlige stipend tildeles normalt ikke til personer som tar utdanning/videreutdanning som også er støtteberettiget fra Statens Lånekasse for utdanning. Mer informasjon om stipendordningen finnes på www.utf.no.
 
UTF og NCE Subsea har også til intensjon om å etablere en pris som årlig skal tildeles for beste bacheloroppgave på studiet Undervannsteknologi - drift og vedlikehold, ved Høyskolen i Bergen.
 
NCE Subsea har tidligere overtatt UTFs database Underwater Technology Network. Denne er videreutviklet og heter nå Subsea Index. Databasen har til intensjon å bidra til å skape forretningsmuligheter ved å gjøre tilgjengelig søkbar informasjon av høy kvalitet om selskaper og organisasjoner relatert til undervannsteknologi. Databasen er åpen for registrering av alle selskaper som leverer produkter og/eller tjenester til eller i subseaindustrien.
 
NCE Subsea er et industrielt initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning Formålet er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskaping hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet
 
 
Stiftelsen UTF er en ideell stiftelse med formål å spre informasjon og øke kompetansen innen undervannsteknologi bl a gjennom å avholde Underwater Technology Conference (UTC) med utstillings og konferansedel. UTC har vært gjennomført i Bergen annethvert år siden 1980 og er sannsynligvis den subsea konferansen i verden med lengst uavbrutt arrangementsrekke.