Grenseoverskridende samarbeidsmuligheter

NCE Subsea arbeider for å koble klyngens aktører med kompetente miljøer i inn og utland. Klyngens relasjoner til og posisjon i forhold til omkringliggende ledende faglige miljøer er av stor betydning for den videre utviklingen. I den anledning arrangerte NCE Subsea et møte mellom kompetanseaktører i klyngen og den britiske organisasjonen National Subsea Research Institute (NSRI).

Published: 28 October 2009
NSRI en britisk organisasjon som organiserer, koordinerer og gjennomfører Forskning og Utvikling mellom 4 partnere: University of Aberdeen, University of Dundee, Robert Gordon University og Newcastle University. Organinsasjonen ble etablert etter et initiativ fra Subsea UK og har bedriftspartnere som Acergy, BP, Lloyd?s Register, Chevron, Nexen, Subsea 7, Shell, Talisman, Total og Technip. Organisasjonen støttes av Scottish Enterprise.
 
Kompetanseaktører i klyngen som var tilsted og presenterte subsea relatert forskning, utvikling og utdanning var Christian Michelsen Research (CMR), Høyskolen i Bergen (HiB), UNIFOB og Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg presenterte NCE Subsea egne prosjekter og aktiviteter med fokus på integrert miljøovervåking, tilstandsovervåking og hydroakustikk.
 
De tilstedeværende representantene fant mange tangeringspunkter. Mulighetene for samarbeid er flertallige og mange er åpenbare. Noen potensielle samarbeidstema ble listet:
  • Reliability of sensors and sensor systems
  • Measurement technologies and systems
  • Modelling avd visualization technologies
  • Arctic/Far North issues
  • Ocean Science/Marine biology
  • Hydro acoustics
For å operasjonalisere samarbeidet vil aktørene i første omgang søke å komme frem til et felles prosjekt som kan søkes finansiert gjennom Industry Technology Facilitator (ITF), en organisasjon både NSRI og NCE Subsea har relasjoner til.